Nyanställnings- och övertidsblockad skulle bryta ut i morgon, fredag, och strejk nästa vecka. Men konflikten är nu avblåst efter att Kommunal och Almega Vårdföretagarna har godtagit ett medlarbud om nya kollektivavtal för privat vård och omsorg.

Varslet berodde på oenighet om hur en särskild satsning på yrkesutbildad personals löner skulle finansieras.

Almega var noga med att den skulle rymmas inom det så kallade märket, den löneökningstakt som industrin satt. Kommunal vände sig mot att betala för satsningen med sämre villkor, vilket de uppgav var arbetsgivarnas krav.

När avtalen nu är klara beskriver parterna på lite skilda sätt hur frågan landat.

– Det har varit tuffa förhandlingar men jag är lättad över att vi kommit överens om ett nytt avtal där bland annat en extrasatsning på yrkesutbildade ryms inom det så kallade märket. Vi har varit positiva till en extrasatsning så länge den har kunnat finansieras, vilket den nu har, säger Vårdföretagarnas förbundsdirektör Antje Dedering i ett pressmeddelande, utan att kommentera hur finansieringen skett.

Kommunal uppger på sin hemsida att man har fått igenom satsningen på yrkesutbildade utan att försämra villkor i avtalen.

– Det är bra att även de privatanställda medlemmarna i Kommunal nu kommer få lönehöjningar i nivå med normeringen och att de yrkesutbildade får en särskild satsning. Särskilt viktigt är dock att vi lyckades tvinga Vårdföretagarna att backa från sina krav på villkorsförsämringar som att ta bort lägsta lönerna och ökade deltidsanställningar, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

En satsning på yrkesutbildade finns även i Kommunals tidigare tecknade avtal med offentliga arbetsgivare i sektorn.

Avtalen som nu tecknas med Almega gäller i 29 månader och berör ungefär 55 000 anställda.

Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog tycker att det är svårt att jämföra de avtal som tecknats i dag med de tidigare avtalen där Kommunal också fått igenom en satsning på yrkesutbildade.

Fick ni igenom samma satsning på de yrkesutbildade som i avtalet med SKR? 

– Det är väldigt svårt att jämföra eftersom det handlar om olika kollektivavtal. Dels är avtalet med SKR ett år längre vilket vi fick väldigt bra betalt för. Dels är det i procent medan det här avtalet är i krontal. 

Fick på något sätt betala för satsningen på yrkesutbildade i det här avtalet? 

– Nej. 

Avtalet innebär två lönerevisioner, den första är den 1 januari i år och den andra den 1 juni 2022. Det gäller båda avtalen som parterna sade ja till i dag.

För avtalet som gäller vård och behandling samt omsorg går totalt 800 kronor per person till potten i första vändan. Men 60 kronor av dem är reserverade för de yrkesutbildade. Eftersom ungefär hälften är yrkesutbildade innebär det, enligt Johan Ingelskog, att en yrkesutbildad kan få runt 120 kronor extra i månaden. Men hur det blir i slutänden avgörs när potten ska fördelas bland de anställda i lönerevisioner runtom i landet.

Andra vändan bidrar en person med 660 kronor till löneutrymmet, varav 50 kronor går till yrkesutbildade. Då väntas en yrkesutbildad få cirka 100 kronor. 

Motsvarande belopp för avtalet som gäller äldreomsorg är 752 kronor i första vändan och 611 kronor i andra. Här är lika mycket reserverade för yrkesutbildade, det vill säga först 60 kronor och sedan 50 kronor.