Konflikten handlar enligt Kommunal om den särskilda satsning på yrkesutbildade som fackförbundet kräver. Enligt Kommunal vill motparten Almega Vårdföretagarna att satsningen ska betalas med försämrade villkor.

Avtalet, som omfattar cirka 55 000 personer, skulle då inte vara lika mycket värt som det Kommunal kommit överens om med med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och de kooperativa och ideella arbetsgivarna.

– Jag kan bara beklaga att arbetsgivarna som representerar privata vårdföretag uppenbarligen anser att just deras verksamhet inte har råd att erbjuda anständiga löner och villkor, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare på Kommunal, i ett pressmeddelande.

Nu varslar alltså förbundet om konfliktåtgärder. Om parterna inte kommer överens innan den 15 januari läggs en nyanställnings-, mer- och övertidsblockad på privata vård- och omsorgsföretag i hela landet.

Blockaden gäller bland annat undersköterskor, vårdbiträden, kockar och måltidspersonal, enligt Kommunal. Nästa steg infaller den 22 januari. Då läggs arbetet ned på ett stort antal äldreboenden och vårdcentraler i hela Sverige.

– En strejk är alltid en sista utväg och absolut inget Kommunal gör lättvindigt. Men det är omöjligt för oss att acceptera ett avtal där medlemmarna i Kommunal skulle gå med på villkorsförsämringar för en särskild lönesatsning på yrkesutbildade, säger Tobias Baudin, förbundsordförande på Kommunal, i pressmeddelandet.

Vårdföretagarna beklagar varslet i ett pressmeddelande.

– Vi upplever att vi hade en bra dialog i förhandlingsrummet och hade gärna fortsatt för att komma till en lösning, säger Per Östlund, förhandlingsansvarig på Vårdföretagarna.

Deras ståndpunkt är att en extrasatsning på yrkesutbildade ska ”rymmas inom de ramar vi är överens om på den svenska arbetsmarknaden”.

– Vi håller oss till den svenska modellen och vill teckna avtal inom de ramar som arbetsmarknadens parter bestämt tillsammans, säger Antje Dedering, förbundsdirektör Vårdföretagarna.