Det var i förra veckan som Kommunal varslade om konfliktåtgärder sedan facket inte fått gehör för löneökningar till anställda med yrkesutbildning inom privat vård och omsorg. 

Detta gäller avtalen med Vårdföretagarna för äldreomsorg, (bransch F), och vård och behandling samt omsorg (bransch E).

I ett första steg handlar det om blockad mot nyanställningar och övertid. I ett andra steg om strejk på framför allt vårdcentraler och äldreboenden. Kommunal tänker då att kommuner och regioner ska visstidsanställa den personal som tagits ut i strejk.

Men SKR håller inte med Kommunal om att personalen kan tas över av kommuner och regioner.

– Är det möjligt eller inte, vi har inte det svaret klart för oss. Vi hoppas att vi inte hamnar där heller, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef, SKR.

Tveksamhet råder också, enligt SKR, om kommuner och regioner skulle kunna ta över de verksamheter som berörs av strejken.

– Nej, jag är inte säker på att man bara kan gå in och ta över verksamhet som Kommunal hävdar, så enkelt är det inte. Vi delar inte Kommunals uppfattning att det bara är att göra så, säger Niclas Lindahl.

Han betonar att Kommunal lagt ett varsel mot Vårdföretagarna och att konflikten gäller de parterna. Och att SKR inte har synpunkter på det.

Samtidigt slår han fast att ansvaret för verksamheten vilar just på de berörda företagen.

– De arbetsgivarna och utförarna har naturligtvis ansvaret att i det längsta upprätthålla sin verksamhet även om den utsätts för konflikt och det finns ingen omedelbar rätt för någon annan att gå in i andra arbetsgivares verksamheter. Kommunal menar att kommunen bara ska bryta ett avtal, nej så enkelt är det inte. Det innebär ju att om varslet utlöses så kommer det att drabba tredje man med stor sannolikhet, säger Niclas Lindahl.

Om just detta har också kommuner och regioner kontaktat SKR.

– De som är berörda är väldigt bekymrade och det är klart att de undrar hur Kommunals varsel är konstruerat, om det är möjligt att det ska vara så här och vad händer med deras medborgare, brukarna hos de utförarna. Det är klart att det är bekymmersamt, säger Niclas Lindahl.

Enligt Socialtjänstlagen är det kommunerna som har det yttersta ansvaret för att brukarna får den omsorg de har rätt till.  

– Frågan är dock när det i denna situation inträder och på vilket sätt. Det är inte minst den frågan som kommuner och regioner nu brottas med, säger Niclas Lindahl.

Samtidigt konstaterar han att de verksamheter som berörs har upphandlats med olika avtal.

– Därför kan vi inte ge ett generellt svar vad som kan göras. Man måste gå in i varje avtal och se vilka förutsättningar det finns. Så det här kommer att drabba tredje man på ett eller annat sätt, absolut, säger Niclas Lindahl.

Hur ser ni på att Kommunal agerar så här?
– Det är en del i en konflikt med en annan arbetsgivareorganisation och deras medlemmar så det lägger vi inga aspekter på.

Men ni ser ändå svårigheter?
– Ja, som det är utformat så riskerar det att träffa SKR:s medlemmar, arbetsgivare som har en arbetsfred med Kommunal, säger Niclas Lindahl.

Artikeln är tidigare publicerad i Kommunalarbetaren som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.