”Vi kommer kommunicera Kommunals svar strax efter 14 i dag”, skriver förbundets avtalssekreterare Johan Ingelskog på Kommunals facebooksida på torsdagsmorgonen.

Det som ska besvaras är ett förslag på nytt kollektivavtal mellan Kommunal och Almega Vårdföretagarna. Medlare från Medlingsinstitutet lämnade över den så kallade hemställan i går, för att försöka lösa konflikten innan konflikt bryter ut på fredagen.

”Den är att anta eller förkasta i sin helhet. Det är allt eller inget”, skriver Johan Ingelskog.

Almega Vårdföretagarnas presschef Anders Manell säger till tidningen Kommunalarbetaren att arbetsgivarsidan ska svara medlarna under dagen, men vill inte uppge tidpunkt.

Om inte parterna enas bryter nyanställnings- och övertidsblockad under fredagen ut på privata vårdcentraler och äldreboenden. Om man fortfarande inte fått ett avtal på plats på fredag i nästa vecka utbryter strejk.

Varslet som lades den femte januari bottnar i oenighet om finansieringen av en extra lönesatsning på yrkesutbildad personal som Kommunal fått igenom i sina avtal med offentliga arbetsgivare. 

Facket uppger att Almega vill ha betalt för satsningen med försämrade anställningsvillkor, medan Kommunal inte anser att den ska kvittas mot annat på det sättet.

Almega har uppgett att man inte vänder sig mot satsningen på yrkesutbildade, men att den då ska rymmas inom en total kostnadsökning som styrt större delen av avtalsrörelsen och att den behöver finansieras utifrån det.

Det avtal som konflikten gäller omfattar ungefär 55 000 personer.