39 procent av amerikanerna vill inte vaccinera sig mot covid-19, visar en färsk undersökning från opinionsinstitutet Pew. 

Siffran är inte skriven i sten. När Pew ställde samma fråga i september svarade 49 procent nej. Men vaccinationsmotståndet är starkt i USA. 

När SVT/Novus i slutet av november frågade svenskarna svarade 26 procent nej till vaccination, men nästan alla uppgav rädsla för biverkningar som skäl. I USA var dock 21 procent ”ganska säkra” på att de är inte kommer att vaccinera sig oavsett. 

Situationen har väckt frågor om vad som gäller i arbetslivet. 

– Enligt lagen kan en arbetsgivare tvinga en anställd att vaccinera sig, och sparka dem om de inte gör det, säger Roger Dunn, arbetsrättsjurist i Dallas, till CNBC.

Flera av hans företagsklienter överväger att göra vaccinationer obligatoriska för personalen. 

– De tror att det kan ge dem en konkurrensfördel. De kan säga till sina kunder: ”Kolla, vår restaurang är säker, alla anställda har vaccinerats.

Det finns emellertid undantag. Anställda som av medicinska eller religiösa skäl inte kan eller vill vaccinera sig skulle kunna undantas från kravet.

På fackligt organiserade arbetsplatser, där det finns kollektivavtalat anställningsskydd, skulle arbetsgivare dessutom behöva förhandla om vaccinationerna. 

Bland amerikanska vårdbolag är det sedan länge vanligt med obligatorisk vaccination mot exempelvis säsongsinfluensan. Flera avser att tillämpa samma strategi vad gäller corona.

– Ett antal sjukhus i New York planerar att kräva att alla anställda vaccinerar sig, säger Carri Chan, adjungerad professor i vårdföretagande vid Columbia Business School, till CBS

Ett antal sjukhus i New York planerar att kräva att alla anställda vaccinerar sig.

Carri Chan, professor i vårdföretagande

Men i fallet med covid-19 kompliceras situationen av att vaccinen än så länge enbart är godkända för användning i nödsituationer. Ett formellt godkännande av USA:s läkemedelsverk väntas först framåt sommaren. 

Att de vaccin som nu rullas ut klassas som ”experimentella” innebär att arbetsgivarens rätt att kräva vaccination inte är lika glasklar, enligt juridikprofessorn Dorit Reiss vid University of California. 

– Jag förväntar mig att vissa arbetsgivare kommer att införa krav och att det kommer att utmanas rättsligt. Om domstolarna kommer att tillåta krav eller inte är fortfarande oklart, säger hon till The Guardian.

Enligt USA:s smittskyddschef Anthony Fauci krävs 75–80 procents vaccinationsgrad för att uppnå flockimmunitet. Med tanke på tveksamheten är det målet i fara. Men kanske får smittskyddet draghjälp av såväl fack som arbetsgivare. 

Enligt Reuters har minst 22 branscher krävt att just deras anställda ska prioriteras när immuniseringskampanjen nu inleds. 

”Att prioritera vaccinationer för livsmedels-, jordbruks- och handelsanställda kommer att vara avgörande”, skriver exempelvis en rad branschorganisationer i ett gemensamt brev till Vita huset.   

Även bland facken råder konkurrens. 

– Vi är ett fackförbund som har medlemmar i varje delstat så vi kommer att prata med alla stater för att ge vår syn på var i kön vi ska komma, säger Mark Lauritsen, vice ordförande för livsmedelsförbundet UFCW.

Samtidigt har bland andra USA:s största lärarfack riktat samma krav. 

”Vi menar att det är av kritisk betydelse att ge vuxna inom skolsystemet prioriterad tillgång till vaccin”, skriver American Federation of Teachers tillsammans med flera andra lärarorganisationer. 

I Sverige har anställda inom offentliga verksamheter grundlagsskydd mot kroppsliga ingrepp. Vården kan alltså inte tvinga någon att vaccinera sig, men har däremot möjlighet att omplacera personal för att undvika smittspridning. 

I det privata näringslivet finns inte samma grundlagsskydd, men arbetsgivare måste fortfarande motivera intrång i den kroppsliga integriteten. 

– Enligt min bedömning är ett vaccinationskrav en väldigt ingripande åtgärd. Det krävs oerhört starka skäl för att kunna motivera ett sådant krav, säger Petra Herzfeld Olsson, professor i arbetsrätt vid Stockholms universitet, till Arbetet Global.

Vaccinationsmotstånd i USA

USA drabbades i fjol av det största mässlingsutbrottet på 25 år. Förklaringen var fallande vaccinationsgrad, vilket kopplades samman med vaccinationsmotståndare, så kallade anti-vaxxare. 

Ett vanligt argument från anti-vaxxare är att vaccin orsakar autism hos barn, ett påstående som saknar vetenskapligt stöd.

Anti-vaxx-rörelsen har vuxit kraftigt sedan sociala medier slog igenom. Minst 58 miljoner människor, främst från USA, följer anti-vaxx-konton på Facebook, Instagram och Youtube. Dessa användare beräknas generera intäkter på upp till en miljard dollar per år åt plattformarna. 

Världshälsoorganisationen har pekat ut vaccinationsmotstånd som ett av de tio största hoten mot den globala folkhälsan. 

Källor: CDC, Lancet, CCDH