I dag, onsdag, presenterade Arbetsförmedlingen utsikterna för arbetsmarknaden de närmaste åren.

Arbetsförmedlingen kallar det en ”bedömning” och inte en ”prognos” eftersom läget hela tiden är så pass osäkert. 

Enligt myndigheten landar arbetslösheten i år på 8,5 procent och ökar under våren för att sedan mattas av.

För närvarande är 437 000 människor inskrivna på Arbetsförmedlingen.

– Den stora oron är att långtidsarbetslösheten biter sig fast, och att den har fortsatt öka. Vi har nu den högsta siffran någonsin för antalet arbetslösa längre än tolv månader, säger Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén.

Under november var dryga 173 000 människor inskrivna som arbetslösa längre än tolv månader.

Det är drygt 23 000 flera än samma period förra året. Och innebär att 38 procent av alla arbetslösa räknas som långtidsarbetslösa.

Det kan jämföras med finanskrisen 2008, då andelen långtidsarbetslösa låg på 26 procent.

För 2021 spår Arbetsförmedlingen att antalet långtidsarbetslösa ökar till över 200 000 personer.

Samtidigt ökar de som snart hamnar där, gruppen som varit arbetslösa i sex till tolv månader. Där fanns i november över 100 000 människor, vilket är 65 000 fler än förra året. 

– I en normal konjunktur hade de klarat sig ganska bra men nu riskerar de i stället långtidsarbetslöshet, säger Annika Sundén.

Konkurrensen om jobben bland arbetslösa har också hårdnat. En av de viktigaste faktorerna för att få jobb handlar om utbildningsnivå. Och när fler arbetssökande har gymnasieutbildning och färsk erfarenhet från arbetslivet, så tränger de bort dem som saknar utbildning och erfarenhet på arbetsmarknaden. Den gruppen hamnar alltså som det ser ut bara längre och längre bort. 

Även LO-ekonomerna presenterade sina utsikter för ekonomin under onsdagsmorgonen. Liksom Arbetsförmedlingen spår LO att arbetslösheten ökar under vårens första kvartal, för att sedan mattas av något. 

– Vi ser en högre arbetslöshet men mindre resurser till Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken. Det är väldigt tragiskt att Arbetsförmedlingen står mitt i den här reformen, säger Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonom.

Reformen av Arbetsförmedlingen inleddes före pandemin, och har inneburit färre anställda på myndigheten och färre bemannade kontor i landet.

Något som många kommuner reagerat på och varnat för, särskilt när det gäller arbetet med de långtidsarbetslösa. 

Men att öppna upp flera lokalkontor som stängt är inte aktuellt, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar.

– Det är en stor utmaning att leda den här myndigheten nu. Förvaltningsanslag gå ner. Vi har 3 000 färre anställda hos oss. Men vi samverkar med kommunerna och kommer att finnas där ute.