När Arbetet når brevbäraren Anders Öquist är han ute på sin utdelningsrunda med bilen.

I dag har han haft flera tunga paket på mellan 10 och 20 kilo. Han har precis delat ut det tyngsta, som vägde 23 kilo.

– Det var i ett flerfamiljshus, men jag hade tur. Det var på bottenvåningen så jag kunde köra in det med pirran.

Viktgränsen för hemkörning av paket är 35 kilo. Vilket är alldeles för högt, anser Anders Öquist, som även är huvudskyddsombud för Seko på Postnord i Gävle-Dala. 

– Just 35-kilospaket är i och för sig ganska ovanligt. Men det är ganska ofta man har paket på 20-25 kilo som man får bära eller släpa upp för trappor när det saknas hiss.

Och det har blivit vanligare enligt honom. Förr var det kanske ett tungt paket i veckan, nu ett om dagen. Särskilt i pandemitider då e-handeln växer så det knakar.

Stefan Fougt, som är Sekos huvudskyddsombud för Postnord Sverige, ser 35-kilosgränsen som en av de viktigaste arbetsmiljöfrågorna just nu.

– Det är inte rimligt att man ensam ska bära upp ett sådant paket för tre trappor utan hiss, säger han.

Eftersom produktvillkoren tillåter 35 kilo är det många e-handlare som lägger flera varor i samma paket för att komma upp i den vikten.

Därför måste gränsen ses över för att inte skapa arbetsmiljöproblem, anser Stefan Fougt.

– Min uppfattning är att när den gränsen skapades var det väldigt få paket som vägde så mycket. Då kunde man avsätta resurser så man var två stycken. Men nu när det har ökat så väldigt mycket så går inte det längre.

Både han och Anders Öquist påpekar att det är en fråga för hela branschen, inte bara för Postnord. Konkurrensen måste ske på lika villkor, villkor som inte går ut över de anställdas arbetsmiljö.

Men det är inte bara skyddsombuden som vill se en ändring. Även Arbetsmiljöverket har uppmärksammat de tunga paket.

Eventuellt är ett förbud på gång, enligt Eric Storbjörk, projektledare för Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats mot e-handeln.

– Att hantera 35 kilo manuellt går över alla rimliga riskbedömningar, konstaterar han.

Även han påpekar att det är en branschgemensam viktgräns. Men enligt honom är den helt godtycklig.

– Det finns ingen belastningsergonomisk grund för en sådan gräns. När vi ställt frågan om varför de satt just den viktgränsen så har vi kanske inte fått något jättebra svar på det, säger Eric Storbjörk.

Enligt honom blir det problem redan vid vikter på 12 till 15 kilo. Då bör paket inte hanteras manuellt utan hjälpmedel. Ännu värre blir det om de dessutom ska bäras uppför en trappa. 

– Att gå i en trappa är en risk i sig, eftersom det ofta uppstår någon form av vridmoment. Sedan ska du ställa ner paketet, du ska lyfta upp paketet. Så det är ett antal faktorer som sammanvägt borde säga att det är inte lämpligt med en så tung hantering.

Nu är alltså Arbetsmiljöverket eventuellt på gång med ett förbud rörande de tunga paketen. Och det kan komma inom ett par veckor, enligt Eric Storbjörk.

Chefen för Postnord produktion, Mathias Krümmel, säger till Arbetet att man i så fall naturligtvis kommer att rätta sig efter det.

Men något svar på hur har han inte i dagsläget.

– Just nu har jag ingen färdig lösning som jag nu kan säga till dig: att så här kommer vi göra. Utan det pågår just nu dialog mellan alla parter kring hur vi ska hantera det här på bästa möjliga sätt.

Den enklaste lösningen vore väl att sänka viktgränsen?
– Det är viktigt att förstå att det här gäller inte bara Postnord. Då behöver man ta sig en rejäl funderare på hur ska man göra i hela branschen. Det är viktigt att skapa förutsättningar för alla våra medarbetare ute på fältet att kunna göra ett bra jobb som är hållbart över tid, säger Mathias Krümmel.

Han påpekar att det pågår diskussioner om viktgränsen och att man hoppas kunna hitta en lösning.

Även huvudskyddsombudet Stefan Fougt säger att det pågår samtal mellan skyddsorganisationen och ledningen om de tunga paketen.

– Arbetsgivaren inser att det är ett problem. Men ur min synvinkel tycker jag inte att diskussionen går tillräckligt fort.