Julhandel och till viss del också sjukfrånvaro under coronapandemin har satt sina spår på Clas Ohlsons centrallager i Insjön.

Lagerarbetarna har haft i stort sett dubbelt så mycket att göra på sistone. Det berättar klubbordförande David Edin. Samtidigt har de bytt IT-system och byggt om.

– Det har varit många förändringar på kort tid. Just nu är det … kaos är väl fel ord, men den höga arbetsbelastningen kombinerat med byggarbetsplats och nytt datasystem påverkar tyvärr arbetsmiljön negativt, säger David Edin.  

Eftersom det har varit mycket att packa och lasta om dagarna har vissa delar av arbetet utförts nattetid. 

I en kommentar till Arbetet skriver företagets kommunikationschef Niklas Carlsson att ”skiftet av ett 20 år gammalt it-system är en av flera långsiktiga investeringar som görs för att över tid stärka vårt centrallager”.

De anställda har fått många dubbla signaler, anser David Edin. I våras lades ett varsel på lagret. Nu är det i stället fullt upp. Och för första gången någonsin har ett bemanningsbolag anlitats för att klara arbetsbördan. 

Nu har de 364 anställda utökats med runt 130 bemanningsanställda under julrushen. 

Fackklubben har också i den senaste förhandlingen om bemanning lyckats få dem som tidigare blev av med sitt fasta jobb återanställda, säger David Edin. 

– Det är svårt för de anställda att hänga med. Vi har förståelse för att det är besvärligt att parera toppar med systembyte och julhandel. Men här går åsikterna isär mellan facket och företaget. Vi anser att företaget inte gjort tillräckligt för att klara av behovet med egen personal. 

Clas Ohlsons kommunikationschef Niklas Carlsson menar att pandemin skapar en osäker marknad. Därför är det svårt att bedöma arbetsmängden.

I början av det här året larmade ett skyddsombud på Clas Ohlsons centrallager Arbetsmiljöverket. Anledningen var dålig ergonomi.

Bland annat skrev han att containerlossningen kunde innebära tunga lyft på över 15 kilo. Det är direkt skadligt för kroppen, påpekade han i sin anmälan som kom till när han tyckte att arbetsgivarens åtgärder var otillräckliga.  

”Arbetsmiljöverket har följt upp dessa och båda föreläggandena är nu avslutade. Vi kommer under kommande år jobba vidare med arbetsmiljön i container och har också tagit hjälp av företagshälsovård för att på ett bra sätt göra bedömningar av vår arbetsmiljö”, skriver arbetsgivaren i en kommentar till Arbetet.

Containerlossningen är fortfarande ett bekymmer, menar klubbordförande David Edin. Han säger att skyddsombuden tog frågan vidare till Arbetsmiljöverket efter att det pågått projekt i flera år som inte innebar någon förändring. 

När gods kommer från Asien transporteras det först med båt, sedan med tåg och sista kilometern med lastbil fram till lagret. Det är när det ska lastas av där som kroppar kan slitas ut.

– Vi använder containrar som är högre än de vanliga. De är 2,7 meter i takhöjd. De största kartongerna kan väga över 40 kilo så man får stå på kartonger och lyfta, slita och dra. Där håller det på och utreds vad man ska köpa in för hjälpmedel.  

För att minska skaderisken brukar lageranställda rotera så att arbetsdagen och belastningen blir varierad. Men i och med förändringar i schemaläggning har det blivit mindre av det.  

– Det har varit bekymmer med det. Rotationen har försämrats och passen blivit längre.  

Ungefär samtidigt som den första anmälan till Arbetsmiljöverket lades ytterligare en. Den handlade om anställda som mår psykiskt dåligt, om stora förändringar som går snabbt och skyddsombud som inte fått vara delaktiga. Riskbedömningar har gjorts i efterhand, enligt anmälan. 

– Tyvärr har det inte blivit så mycket bättre. När skyddsombuden väl blir involverade och ska göra en riskanalys är det för sent – har man redan köpt tekniken blir det för dyrt att åtgärda ergonomiska problem.  

David Edin menar samtidigt att det är bra att Clas Ohlsons ledning är positivt inställda till fackligt arbete och att de förtroendevalda får lägga tid på det arbetet.  

– Sedan kanske vi inte alltid har samma syn och kommer överens, men det är en annan sak. 

I sin kommentar skriver Clas Ohlson att det nya schemat snarare ökat rotationen, men att det kan slå fel på en enskild dag eller för en enskild medarbetare.

”Det återkopplar vi och åtgärdar löpande. Gällande riskbedömningar om arbetsmiljö följer vi de krav som finns och alla nya tekniska lösningar riskanalyseras tillsammans med skyddsombud på arbetsplatsen.”