– Det är helvetet här. 

Det säger Maick Kofod om sin arbetsplats, UPS terminal vid Sturups flygplats i Malmö.

Han har jobbat där i tretton år och är även skyddsombud. Ergonomin är ett stort problem, enligt honom. Alla paket under 70 kilo hanteras manuellt.  

– Jobbet är tungt och repetitivt. Arbetsmiljön har varit densamma sedan 2008. Alla beslut ska gå via USA eller Storbritannien. 

Under december månad brukar det vara mer än vanligt att göra, berättar Maick Kofod. Men nu har all nattpersonal fått sina tjänster hyvlade.

Det innebär att de fått gå ner i sysselsättningsgrad, oavsett om de velat det eller inte. Nu jobbar Maick Kofod 49 procent jämfört med hans tidigare 85 procent.

– Alla vi 22 anställda som jobbar natt har drabbats. Bara för att vi säger ifrån så har de flyttat en stor del av nattjobbet till Köpenhamn. Det är ett hårt slag mot lönen men jag kämpar vidare. Min chef säger att om vi klagar mer så kommer all nattverksamhet att flyttas till Danmark.

Han berättar att de har chefer som inte är från Sverige och inte kan svenska arbetsmarknadsregler. 

– Tidigare fick vi inte ens skyddsskor, och när vi fick det var de från Jula och kostade 200 spänn, säger han till Arbetet.  

Det har även funnits andra säkerhetsbrister. När Maick Kofod upptäckte att en fraktlift på terminalen saknade fungerande nödstoppsknapp lade han ett så kallat skyddsstopp.

Som skyddsombud kan man då stoppa arbetet om det är för farligt. Det resulterade senare i att Arbetsmiljöverket utfärdade en avgift på 400 000 kronor för att företaget använde en obesiktigad lyftanordning.  

Men myndigheten har pekat på större problem än så.  

För mer än ett år sedan konstaterade Arbetsmiljöverket efter en inspektion på arbetsplatsen flera brister, efter att ett skyddsombud larmat.

Myndigheten såg då att pakethanteringen innehöll tunga och svåra moment, med risk för kläm- och fallskador vid transportbanden. Den krävde att arbetsgivaren gjorde en riskbedömning och sedan genomförde åtgärder.  

”Innan fick vi inte ens skyddsskor, och när vi fick det kostade de 200 spänn”, säger skyddsombudet Maick Kofod.

För några månader sedan kom signalen från Arbetsmiljöverket att arbetsgivaren inte gjort tillräckligt: ett vitesföreläggande på 600 000 kronor om inte bristerna rättats till i mars 2021.  

– Vi vill gärna kunna besöka arbetsplatsen i mars för en uppföljning och inte ta det via telefon. Vi hoppas att det ser annorlunda ut med pandemin då för det blir alltid bättre att vara på plats, säger Anette Borgin, inspektör på Arbetsmiljöverket.  

Per, som egentligen heter något annat, jobbade fram tills nyligen på UPS terminal i Malmö.  

– UPS tolererar inte att man inte gör som de säger. Till exempel om man går på toaletten när det inte är paus, eller ber om hjälp om det kommer en 50 kilos pall. De blir tokiga om man ber en kollega om hjälp.  

Han gjorde klart för arbetsgivaren att han tänkte be någon om hjälp vid tunga lyft och gå på toaletten om han behövde det. Det var enligt honom något som arbetsgivaren ogillade.  

Även i Stockholm har det framkommit arbetsmiljöproblem på UPS. På terminalen i Järfälla väntar ett ännu större vite för arbetsgivaren, en miljon kronor, om inte åtgärder vidtas.

I beslutet från Arbetsmiljöverket listas en rad krav. De anställda måste få hjälpmedel för att kunna undvika överbelastning när de lyfter och flyttar paket.

Det måste också finnas ett fritt utrymme på minst 0,8 meter runt arbetstagaren vid vissa kraftfulla rörelser, som att man vrider eller hukar sig. Detta för att kunna röra sig på ett sätt som inte skadar kroppen.  

Arbetsmiljöverket pekar också på att UPS inte riskbedömt de tyngre lyften, vilket ger fel bild i riskbedömningen. Senast i mars 2022 ska UPS ha agerat.  

– Vi ansåg att det här var en rimlig tid utifrån coronasituationen och de åtgärder vi krävt. Arbetsgivaren har beskrivit att de är villiga att vidta åtgärder, säger Arbetsmiljöverkets inspektör Sari Gharanfoli.  

Företaget: ”Engelsktalande chef kan svenska regler”

Efter Arbetsmiljöverkets inspektion av Sturup-anläggningen förklarar UPS att företaget efter förhandlingar med Transportarbetarförbundet genomfört flera förändringar. Alla åtgärder ska vara genomförda till den 1 mars, enligt UPS. 

Bolaget uppger även att Arbetsmiljöverket i ett fall dragit tillbaka en sanktionsavgift.

I en kommentar till Arbetet skriver UPS också att företaget har ”flyttat den tunga pakethanteringen från Malmö till andra terminaler och genomfört en riskbedömning tillsammans med fackrepresentanter och lokala skyddsombud både före och efter förändringen”.

Bolaget fortsätter vidare: ”Även om vår verksamhetsledare i Malmö är engelsktalande så har han kompetens i svenska arbetsmarknadsregler. Alla vår operativa chefer i Malmö, inklusive arbetsledare, har genomgått arbetsmiljöutbildning organiserad av TYA”, det vill säga Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd.

Enligt uppgift från företaget finns det en HR-specialist ”som talar svenska och är tillgänglig för alla våra anställda på terminalen” och de arbetskläder och skyddsskor som de anställda använder kommer från en ”godkänd lokal leverantör”.