Först ut var Uruguay. Sedan följde Fiji. Nu blir Namibia tredje land att ratificera ILO:s konvention 190 som FN-organet antog i fjol. 

– I många år har vårt land brottats med sexuellt och könsbaserat våld och trakasserier, säger Namibias FN-ambassadör Penda Naanda i ett uttalande

– Arvet från apartheid, i form av rasistiskt våld och trakasserier, finns tyvärr fortfarande. Särskilt i arbetslivet.

Konventionen tog ursprungligen sikte på kvinnors utsatthet på arbetsmarknaden men breddades under förhandlingarna i ILO till att omfatta alla. 

Sverige drev på för att ILO skulle anta konventionen men har ännu inte ratificerat den. Regeringen har tillsatt en utredning för att se hur konventionstexten förhåller sig till svensk lagstiftning. 

Argentina, Finland och Spanien formellt förbundit sig att ratificera konventionen.

Ytterligare ett trettiotal länder – däribland Azerbajdzjan, Island och Iran – har inlett den byråkratiska process som krävs för en framtida ratificering.

Konvention 190 är den första som ILO antagit sedan 2011, då konvention 189 om hushållsarbetares rättigheter klubbades. Namibia har nu passat på att, som 31:a land, ratificera även den.

– Hushållsarbetare tillhör generellt de lägst avlönade, säger Penda Naanda.

ILO-konventioner

ILO:s konventioner anger hur länderna ska hantera arbetsmarknadsfrågor. De länder som skriver under konventioner måste anpassa sin lagstiftning för att leva upp till dessa.

Om ett land bryter mot en konvention så saknas sanktionsmöjligheter. Däremot kan ILO granska och kritisera förhållandena i ett land, vilket kan vara besvärande. 

Det finns totalt 190 ILO-konventioner. Av dessa är åtta så kallade kärnkonventioner som är extra viktiga att följa. Kärnkonventionerna handlar om frågor som rätten till facklig organisering, stopp för tvångs- och barnarbete och jämställda löner. 

Källa: ILO