ISF, den myndighet som granskar rättssäkerheten och effektiviteten i socialförsäkringarna, har nu tittat närmare på varför Försäkringskassans avslag har ökat när det kommer till unga människor, med nedsatt arbetsförmåga, som sökt så kallad aktivitetsersättning.

Under 2017 och 2018 ökade avslagen där markant. Granskningen visar att Försäkringskassan under de här åren tillämpade reglerna mer strikt än tidigare.

Man ser också att människor med liknande bakgrunder och funktionsnedsättningar har fått olika beslut.

Samtidigt har också regeringen haft myndigheten under lupp vilket påverkat i den riktningen, enligt granskningen.

”Oavsett om förändringarna har varit nödvändiga eller inte är det problematiskt att tillämpningen av regelverket kan variera på det sätt som den har gjort utan att lagstiftning eller rättspraxis har ändrats. Det skapar instabilitet och oförutsebarhet. I förlängningen kan det skada uppfattningen om rättssäkerheten i systemet och förtroende för socialförsäkringen”, skriver ISF.

Aktivitetsersättning

Aktivitetsersättning är till för människor mellan 19 och 29 år, som har varit sjuka eller har en funktionsnedsättning som gör att de inte kan arbeta under minst ett år.

Ny styrelseordförande

Försäkringskassan fick i dag också en ny styrelseordförande, Heidi Stensmyren.

– Som bland annat mångårig ordförande i Sveriges Läkarförbund besitter Heidi Stensmyren kunnandet och erfarenheten att leda styrelsens arbete. Med henne och övriga nya ledamöter breddas kompetensen med fokus på sjukvården och juridiken, vilket kommer vara av yttersta vikt för att tillsammans med generaldirektören utveckla Försäkringskassan som myndighet, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi i en kommentar.