Lagen väntas träda i kraft i mars nästa år. Och det är Försäkringskassan som ska börja jobba utifrån ändringen.

Därifrån vill ingen i dagsläget kommentera den, innan det finns en proposition.

Men när myndigheten yttrade sig till den omfattande utredningen om sjukförsäkringen som kom förra vintern, var man väldigt kritisk till den ändring som nu genomförs. 

I sitt remissvar skriver Försäkringskassan bland annat att man ser en risk att försäkrade, arbetsgivare och hälso- och sjukvård kan uppfatta det som att de har längre tid på sig i rehabiliteringsarbetet, och att återgång i arbetet därmed försenas.

Man ifrågasätter också varför människor ska prövas mot sitt tidigare arbete, om det saknas medicinska hinder för att ställa om till annat jobb.

Det var i slutet av förra veckan som det stod det klart att sjukförsäkringen ändras. Det handlar om prövningen som sker efter 180 dagars sjukskrivning.

Då prövas den sjukas arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden, oavsett om det finns jobb där eller inte. 

Och där nekas många fortsatt sjukpenning. För den som i dag har ”särskilda skäl” kan den prövningen skjutas upp cirka ett halvår. Men få har ansetts ha särskilda skäl.

Däri ligger ändringen, i stället kommer en mildare variant ”övervägande skäl” skrivas in i lagen. Vilket tros få följden att färre utförsäkras, och fler får längre tid på sig att återgå i arbete.