När Arbetet når lokföraren Almin Hergić har han precis kommit ut från ett möte med arbetsgivaren.

Där fick han valet: gå ner till 80 procent eller bli uppsagd. Nu har han två dagar på sig att svara, men han behöver inte fundera. Han tog inte ens med sig pappret med erbjudandet.

– Det finns inget att tacka ja till här. Om jag gjorde det skulle de bara gå till nästa person i ledet. Om det startar en negativ kedja där folk börjar tacka ja så hamnar plötsligt någon som varit här i 20 år sist på las-listan och blir av med jobbet. Och det är inte rättvist någonstans, säger Almin Hergić.

Han är en av tolv lokförare som nu sägs upp på Pågatågen i Skåne, som körs av Arriva.

Det började i september då arbetsgivaren gick ut till samtliga heltidsanställda, omkring 300 personer, med ett erbjudande om att gå ner till 80 procent. Tackade man nej kunde det innebära uppsägning.

Sekoklubben på arbetsplatsen uppmanade alla att tacka nej till erbjudandet – och det fick effekt. Endast ett litet fåtal sade ja, medan övriga vägrade.

Nu har arbetsgivaren alltså gått vidare och börjar med uppsägningarna enligt turordningsreglerna sist in först ut.

Dock med undantag för de som redan i dag arbetar 80 procent eller mindre.

De blir inte aktuella för uppsägning, enligt Ola Brunnström, huvudskyddsombud i Sekos klubb på Pågatågen.

– Poängen med att hyvla i spårtrafiken är att det blir lättare för dem att lägga schemat och få ut så mycket tid som möjligt. Man får också en mertidsreserv, en massa människor som får mindre i lön än de behöver och de kommer då vilja gå in och jobba mertid vilket är mycket billigare än övertid, säger Ola Brunnström.

Enligt Christer Ekelund, kommunikationschef på Arriva, var hyvlingen ett sätt att undvika uppsägningar.

– Skälet till att vi varslade är att vi har en övertalighet så då gav vi det här erbjudandet i stället för att skicka ut lokförare och kundvärdar i arbetslöshet.

Till saken hör att det lokala avtalet för Pågatågen nu löper ut. Enligt Ola Brunnström schemalägger Arriva enligt arbetstidsreglerna i det centrala spårtrafikavtalet, som är mindre förmånligt för de anställda.

– De kan lägga ut mer tid på varje anställd i branschavtalet. Men det är bara att betrakta som ett golv, det finns ingen som går på det utan alla har lokala avtal.

Christer Ekelund hoppas att parterna ska lyckas förhandla fram ett nytt lokalt avtal.

– Men just nu arbetar vi med parallella scenarios, alltså både schemaläggning enligt branschavtal och det befintliga lokala avtalet.

När klubben har räknat på Skånetrafikens nya trafikbeställning för nästa år har man kommit fram till att det är fler turer och fler timmar än för ett år sedan, trots pandemin.

Något som gör det svårt att förstå Arrivas resonemang, anser Ola Brunnström.

Christer Ekelund å sin sida har lite svårt att förstå hur Seko har räknat.

– Vi utgår från det Skånetrafiken har sagt, att det blir en minskning med 8-9 procent. Vi tittar på hur mycket vi kommer att producera åt Skånetrafiken och så tittar vi på hur många personaltimmar som finns tillgängliga. Och då ser vi att det finns en övertalighet.

I dagsläget är det bara lokförare som blivit uppsagda. Men i ett senare skede kommer även ombordpersonalen drabbas, enligt Christer Ekelund.

– Det kommer fler uppsägningar, ja. Men det är först när vi har gjort schemat som vi kan se exakt hur många personer som kommer att bli drabbade.

Såväl det lokala avtalet som hyvlingsfrågan är högaktuella i de förhandlingar om ett nytt spårtrafikavtal som just nu pågår.

Ola Brunnström vill inte svara på om han själv tycker att det är frågor som är värda att strejka för, utan hänvisar till Sekos officiella uttalanden om att det är något man kommer göra allt man kan för att lösa i avtalsförhandlingarna.

– Men jag kan säga så här: Ilskan på Pågatågen är enorm. Alla som jobbar på Pågatågen är fly förbannade och ropar efter att man ska strejka.

Almin Hergić är en av dem. Han är mycket besviken på arbetsgivaren.

– Jag älskar ju mitt jobb, jag älskar mina kollegor. Jag trivs i mitt jobb och jag gör det med stolthet och jag gör det med ett leende på läpparna. Jag har hjälpt till under pandemin och kört folk fram och tillbaka. Och så kommer något sådant här som bara sveper undan fötterna.

Han blir uppsagd från den 1 december med tre månaders uppsägningstid. 

– Sedan blir det väl a-kassa om jag inte hittar något annat till dess, så vi får se hur det utvecklar sig. Det är ju avtalsrörelse nu också.

Är det en fråga som är värd att strejka för?
– Oh ja, absolut.