Facken hoppas att protesterna ska stoppa nedskärningarna, som bland annat har lett till att personal varslats om uppsägning.

300 har varslats på Arriva Pågatågen, men än så länge är inga beslut fattade om uppsägningar.

Seko har begärt hjälp från en löntagarkonsult, som kommer med en rapport inom kort.

Ola Brunnström är ledamot i Sekos klubbstyrelse och huvudskyddsombud. Han menar att Region Skåne och Skånetrafiken måste ta tillbaka nedskärningarna i tidtabellerna. 

– Vi som jobbar i kollektivtrafiken och de som reser med oss måste kunna göra det säkert, säger han. 

Therese Ekelöv, ordförande för Kommunals sektion trafik i Skåne, säger i ett pressmeddelande att incidenter med hot och våld har ökat i och med trängsel och situationen försvåras av vaga besked från Skånetrafiken om när till exempel en buss räknas som full.

Skånetrafiken har minskat på turtätheten för att spara pengar. För busstrafiken är minskningen nio procent.

Tågtidtabellerna återgår inte till samma turtäthet som en normal höst och vinter. Många avgångar på kvällarna är inställda. 

Reduceringarna har lett till trängsel även på tågen, och under sommaren har det i vissa fall varit packat med folk.

Många saknar bil, och måste ta tåget. Det har varit en hel del turister som rest med Pågatågen, särskilt på Österlen. 

Ola Brunnström säger att det riskerar att bli ännu trängre i höst när gymnasieleverna återgår till fysisk undervisning i skolorna och fler kanske börjar åka till sina jobb.

I juli beslutade regeringen att trafikhuvudmännen ska få dela på tre miljarder som kompensation för minskade biljettintäkter fram till sista juni. Ansökningarna ska vara hos Trafikverket senast i början av oktober.

Region Skåne räknar med att få 400 miljoner kronor, vilket man menar är för lite för att täcka förlusterna och att en reducering av trafiken därför är ett måste. 

Svensk kollektivtrafik, som företräder alla regionala trafikhuvudmän, har nyligen krävt mer statliga pengar för att klara trafiken och slippa höja biljettpriserna nästa år.

Än så länge har regeringen inte lagt förslag om ytterligare statligt stöd.

Artikeln är tidigare publicerad i Sekotidningen som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.