När semestrar och sommarlov slutar behöver fler åka kollektivt. Arbetet har hört med några fackliga företrädare för ombordpersonal på rälsbunden trafik hur de ser på smittrisken i höst.

– Det är väldigt många som är oroliga för att bli smittade på arbetet, säger Ola Brunnström, huvudskyddsombud för Seko på Pågatågen i Skåne.

I våras lades ett skyddsombudsstopp mot biljettavisering på tågen. Arbetsmiljöverket backade inte kravet fullt ut.

Kontrollerna fick starta igen med krav på att anställda i riskgrupp inte utför dem samt att kontroller inte görs om det är för trångt.

Samma regler gäller nu.

– De som är i direkt riskgrupp är ju undantagna, men det finns andra som är oroliga för att till exempel ta med smitta hem, konstaterar Ola Brunnström.

Han menar att den åtgärd som skulle ge mest effekt är begränsad eller utebliven biljettavisering, men att det inte går att driva det kravet då inte Arbetsmiljöverket ställt sig bakom det.

– Nu börjar skolan den här veckan och folk börjar komma tillbaka från semestrar så det här är eldprovet för hur det kommer se ut i höst med pendling i rusningstid, säger han.

Samtidigt har turtätheten dragits ned och till hösten har arbetsgivaren Arriva varslat om uppsägningar med hänvisning till minskat resande.

Även på Östgötapendeln drogs turtätheten ned i våras, vilket väckte missnöje från fackligt håll. Nu har man återgått till normal trafik. Det gläder Sekos klubbordförande Maria Sääf. 

Vidare berättar hon att facket har fått gehör för att spärra av platser runt kundvärdskupén, vika dem för resenärer som vill ställa frågor. På så sätt kan en resenär i taget komma dit utan att det uppstår trängsel. 

Hon uppskattar också åtgärder i samhället så som att skolor ändrat starttider på morgnarna.

– Så som det ser ut just nu känns det som man har gjort det man kan. Sedan får man se vad som händer framöver och vad man kanske kan hitta på om det blir mycket trängsel ändå.

Hon beskriver läget som mycket bättre än i våras då facket lade ett skyddsombudsstopp mot biljettkontroller och turtätheten minskades. 

På spårvagnarna i Göteborg har den stora frågan varit hur man ska skydda förare som själva måste resa med spårvagn som en del av jobbet, mellan olika turer.

Tidigare spärrades en främre del av vagnen av för att ge dem eget utrymme.

Nu berättar Kommunals huvudskyddsombud Johan Kanmert att avspärrningarna krympts och att mindre utrymmen i stället ska skyddas med plexiglas. 

Han tycker att det är en försämring.

– Man kommer närmare resenärerna när man åker. Vi hade helst velat ha kvar de avspärrningar vi fick mellan 20 maj och 16 augusti. Men detta är till nöds acceptabelt.

De tidigare reglerna kom till efter att facket varit på väg att lägga skyddsombudsstopp även här.