Alla med heltidsanställningar på Pågatågen kommer att få ett erbjudande om att gå ner till 80 procents arbetstid. Tackar man nej blir man uppsagd.

Om man däremot skulle tacka ja tvingas man gå över från det lokala kollektivavtalet till det centrala branschavtalet.

– De har tagit det här beslutet och det är en extremt provokativ och fientlig handling och det är de mycket väl medvetna om, säger Thomas Gorin Weijmer, ombudsman på Seko med ansvar för spårtrafik.

Kollektivavtalstvisten är gammal men hyvlingen ny. I avtalsrörelsen 2017 fick facken igenom att det lokala avtalet ska gälla oavsett vilken operatör som tar över verksamheten på Pågatågen.

Arriva har följt villkoren i avtalet, men inte ansett att man varit bundet av det.

Enligt Thomas Gorin Weijmer handlar det bland annat om fler fridagar, andra arbetstidsregler och längre uppsägningstid i det lokala avtalet. Villkor som alltså skulle försvinna för de som tackar ja till de nya tjänsterna.

Avtalstvisten har hamnat i Arbetsdomstolen där huvudförhandling skulle hållits denna vecka. Men arbetsgivaren har precis begärt anstånd.

– Det skulle varit huvudförhandling i morgon i en av de två tvisterna vi har om statusen för det lokala avtalet. Hade vi kunnat ha den förhandlingen hade vi kunnat haft en dom i november och det hade varit jättebra, den kunde ha berättat för oss hur landet ligger, säger Thomas Gorin Weijmer.

Nu ser det ut att bli en fråga för den stundande avtalsrörelsen i stället.

– Vi kommer göra allt som står i vår makt för att motarbeta detta. Ser vi möjligheten att driva denna fråga i avtalsrörelsen under hösten så kommer vi att göra det, och då utan fredsplikt, säger Sekos ordförande, Valle Karlsson, en kommentar.

Samtidigt fortsätter förhandlingarna om det lokala kollektivavtalets ställning.

Och Thomas Gorin Weijmer vill inte ge upp hoppet, även om det ser mörkt ut.

– Just nu är läget väldigt svårt. De har fattat så drastiska beslut att de stänger många förhandlingslösningar. Men det finns väl ingen anledning att ge upp. Jag tror att vi kommer att lösa det här – nu eller i avtalsrörelsen.

Coronakrisen har varit utlösande för den akuta situationen. I juni varslade företaget i princip samtliga anställda. Facken begärde då att en arbetstagarkonsult skulle kallas in.

Konsulten kom dels med förslag om att lösa en del av övertaligheten med pensionsavgångar och med en så kallad 80-90-100-lösning. Det innebär att de anställda arbetar 80 procent, får 90 procent i lön och full pensionsinbetalning.

– Då hade man delat på kostnaderna. Nu får våra medlemmar ta hela alltihop och med sämre villkor, säger Thomas Gorin Weijmer.

Arbetsgivaren menar att osäkerheten och minskningen av tågtrafiken från Region Skånes sida, med anledning av coronapandemin, inte ger dem något annat alternativ än att hyvla tjänsterna.

– Vi hamnade i ett läge där pandemin är utlösande, annars hade vi inte behövt göra det här. Skånetrafiken har aviserat att de även under 2021 ser att det kommer att vara lägre trafik. Samtidigt löper korttidspermitteringarna ut. Det kan komma nya stöd från regeringen, det vet vi ingenting om och vi kan inte sitta och vänta utan nu måste vi agera, säger Arrivas kommunikationschef Christer Ekelund.

Det förslag som Seko lagt fram, om en 80-90-100-lösning, är inte tillräckligt, enligt honom.

– Vi har valt ett ge ett erbjudande till samtliga. Skälen är att vi anser att det är bättre att man har ett jobb att gå till än att kastas ut i arbetslöshet och så hoppas vi att det här blir kortvarigt så vi snabbt kan eskalera upp trafiken.

Och då går ni tillbaka till heltid?
– Ja. Kommer det en beställning från Skånetrafiken som är på motsvarande nivå, ja men då måste vi ha våra anställda, säger Christer Ekelund.

Enligt honom har man under en längre tid velat förhandla om det lokala avtalet. Men nu har man hamnat i en situation då det förmodligen behöver lösas i den kommande avtalsrörelsen.

– Vi vill köra tåg, vi vill inte hålla på och fajtas med facken. Samtidigt måste vi agera på en föränderlig omvärld som inbegriper pandemin, säger Christer Ekelund.