I vanliga fall får migrantarbetare som söker sig till Thailand stanna i max fyra år. Därefter måste de återvända till ursprungsländerna för att söka nya arbetstillstånd.

Men pandemin ritar om spelplanen. 

– Den arbetskraftsbrist Thailand nu uppelever till följd av coronapandemin har lett regeringen till att låta migrantarbetarna stanna, säger arbetsmarknadsministern Chatumongol Sonakul enligt den statliga kinesiska nyhetsbyrån Xinhua.

Regeländringen rör enligt Chatumongol Sonakul gästarbetare från grannländerna Myanmar, Laos och Kambodja.

Runt 130 000 migrantarbetare, vars arbetstillstånd annars skulle löpt ut under nästa år, berörs av reformen. 

I Thailand är sektorer som fiske, bygg och turism kraftigt beroende av migrantarbetare, i första hand från Myanmar. 

Antalet gästarbetare har länge uppskattats till flera miljoner, men under senare år har allt fler av dessa valt att registrera sig hos myndigheterna.

Över en miljon sökte formella arbetstillstånd under en tvåårig amnesti för papperslösa, och i fjol hade Thailand knappt 2,9 miljoner registrerade gästarbetare enligt FN-organet ILO

Tanken är att nya gästarbetare ska söka inresetillstånd i samma takt som de gamla slussas ut. Men när viruset nu stängt gränserna vill regeringen alltså kompensera bortfallet genom förlängda arbetstillstånd. 

Enligt dagstidningen Bangkok Post måste de migrantarbetare som vill anta erbjudandet genomgå en hälsokontroll samt betala en avgift på 1 900 bath, motsvarande knappt 550 kronor.

Thailand

Thailand styrs sedan en kupp 2014 i praktiken av militären. 

När landet höll allmänna val våren 2019 fick oppositionspartiet För Thailand flest röster men militären kunde behålla regeringsmakten genom stöd från den militärt tillsatta senaten. 

Sedan i somras pågår demokratiprotester i landet. I mitten av oktober infördes undantagslagar för att kväsa missnöjet, men bara dagar senare demonstrerade tiotusentals i Bangkok. Undantagslagarna drogs senare tillbaka. 

I sitt årliga index över fackliga rättigheter placerar världsfacket ITUC Thailand i kategori 5 – den sämsta – tillsammans med länder som Afghanistan och Bangladesh.

Källor: UI/LandguidenITUC