Ett antal fackligt aktiva vädjar i en debattartikel i Arbetet till IF Metall att inte ansluta sig på egen hand till det föreslagna huvudavtalet om trygghet och omställning.

Debattörerna, varav flera från IF Metall, förstår att förbundet gärna vill ha det förbättrade omställningsstöd som finns i slutbudet från Svenskt Näringsliv om nytt huvudavtal.

Men medan IF Metall gör en vinst skulle LO-kollektivet som helhet förlora, enligt debattartikeln.

Vid LO-styrelsens möte i måndags bekräftades LO:s enhälliga nej till såväl slutbudet från Svenskt Näringsliv som till den statliga utredningen om arbetsrätten, säger Seko:s ordförande Valle Karlsson.

– Om IF Metall eller något annat förbund ansluter sig till slutbudet, så är det negativt för Seko och andra förbund. Det ökar risken att politikerna ser slutbudet som legitimt och lagstiftar utifrån det. Vilket skulle drabba anställda på hela arbetsmarknaden.

Även Byggnads ordförande, Johan Lindholm, ser problem med IF Metalls hållning.

– Jag är jätteoroad för spänningen inom LO och att den faktiskt ökar nu. Får det här fortsätta så tror jag att vi riskerar att gräva vår egen grav. Och det får inte ske. Så nu måste vi samla oss och ta ett gemensamt ansvar.

Johan Lindholm anser att det gemensamma nejet från LO-styrelsen, både till las-utredningen och till det nya huvudavtalet förpliktigar.

– Vi utmanas av starka krafter. Det är stick från politiken och framför allt från arbetsgivarhåll som med den här utredningen liggande på bordet vädrar morgonluft. De ser gärna ett LO som är försvagat och att sammanhållning bryts upp.

Och det skulle bli resultatet?
– Ja, och det tänker inte jag ställa upp på. Vi måste göra vad vi kan för att hålla ihop LO. Men då kan man inte göra den här typen av utspel.

Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare i IF Metall, anser att förbundet måste försöka lösa medlemmarnas problem med otrygga jobb, nu när LO inte kunnat göra det gemensamt.

Han jämför med försäkringsområdet, där LO och Svenskt Näringsliv har förhandlat fram ett antal försäkringar som är gemensamma för LO-förbunden.

– I andra fall har vi förhandlat fram försäkringar själva, utan LO.

När LO fann att det inte gick att nå resultat i de samordnade förhandlingarna om trygghet och omställning står det alltså de enskilda förbunden fritt att försöka lösa frågorna på egen hand, enligt Veli-Pekka Säikkälä.

Det är samma synsätt som LO:s ordförande Susanna Gideonsson givit uttryck för i en intervju i Dagens Nyheter: ”I nuläget är det så att de enskilda förbunden har frågan. LO kan aldrig förhindra ett enskilt förbund att förhandla.”

– Vissa förbund tar nu in allmän visstidsanställning i sina avtalsförhandlingar, andra förbund har sagt: ”Vi stöttar er”, påminner Veli-Pekka Säikkälä.

– Och självklart ska Handels få driva sina krav om visstidsanställningar. Men att samtidigt säga att IF Metall inte får tala om bättre kompetensstöd, vad är det för jäkla ordning?

IF Metalls avtalssekreterare konstaterar att det finns en majoritet i riksdagen som är redo att förändra las kraftigt till nackdel för LO:s medlemmar.

– Någon lagstiftning blir det. Då tycker vi att det är bättre att utgå från det föreslagna huvudavtalet, som är bättre än Toijers utredning på alla punkter, och på några punkter bättre än dagens lagstiftning.

– I det läget blir frågan: Ska vi överlåta allt åt politikerna eller vara med och påverka? För mig är svaret självklart, det är klassisk facklig-politisk samverkan. För vi ska väl inte stödja Socialdemokraterna, betala pengar så att de vinner val – men inte ställa krav på dem när de sitter vid makten?

Men om IF Metall verkligen ska ansluta sig till ett nytt huvudavtal är ett ställningstagande som ligger minst ett år fram i tiden, bedömer Veli-Pekka Säikkälä.

– Först ska det till förhandlingar med politikerna om vilken lagstiftning och vilket stöd för kompetensutveckling de ställer upp på. De som kritiserar IF Metall nu har lite bråttom.