– Om inte LO kan förmå sina förbund att följa de principer som slås fast, då finns det inget värde i att ha denna överenskommelse mellan LO och Unionen, säger Martin Wästfelt, förhandlingschef på Unionen.

Han pratar om ett samverkansavtal som tecknades i höstas, men som Unionen nu säger upp med en uppsägningstid på sex månader.

Avtalet har satt ramar för hur LO-förbund och Unionen ska arbeta med gränsdragning. Det handlar om hur man avgör om Unionen eller ett LO-förbund ska organisera en viss yrkesgrupp och hur man hanterar eventuell oenighet.

Men nu tycker alltså Unionen att avtalet mist sitt värde, utifrån hur Transport agerat.

”Struntat i överenskommelsen”

Under våren har Transport börjat organisera kabinpersonal inom flyget, en yrkesgrupp som enligt Martin Wästfelt organiserats av Unionen och dess föregångare sedan flyget var nytt i Sverige.

Han säger att en grundbult i den uppsagda överenskommelsen var att det förbund som har kollektivavtal för en grupp är det förbund som ska organisera de anställda.

– Och då ska inte andra aktivt rekrytera därifrån, säger han och hävdar att Transport helt struntat i detta.

Kritik mot Unionen

Transports ordförande Tommy Wreeth har sagt i tidningen Transportarbetaren att det är kabinpersonalen som vänt sig till Transport från början.

I mars skrev han i en krönika i tidningen att han med glädje och stolthet meddelar att förbundet börjar organisera kabinpersonal för att på sikt ta över hela avtalsområdet. Han uppger att anställda i sektorn vill vara med i en ”riktig” fackförening, att Unionen mest verkar intresserad av deras avgift.

– Olyckligt och olämpligt, säger Martin Wästfelt om krönikan.

Gällande uppgifterna om kabinpersonalens missnöje säger han att det är en yrkesgrupp som varit under hård press och att det då alltid förekommer olika åsikter inom gruppen.

Avtal med förbund kvar

De gränsdragningsavtal som Unionen i dag har med enskilda LO-förbund, exempelvis HRF och IF Metall, påverkas inte av uppsägningen av samverkansavtalet.

– Det som går förlorat i praktiken är den goda intentionen att ha ett ramverk mellan Unionen och LO, som skulle skapa övergripande ordning och reda i syfte att träffa uppdaterade gränsdragningsavtal på förbundsnivå, säger Martin Wästfelt.

Arbetet har sökt LO som via presstjänsten avböjer att kommentera.