Ända sedan 1800-talet har den svenska arbetarrörelsen kämpat för rätten till det värde vi arbetare faktiskt producerar.

Rörelsens huvudsakliga linje har alltid varit att genom solidaritet och gemensamt ställda krav tvingas kapitalägarna att uppfylla våra krav.

Vi har åtnjutit framgångar som 8 timmars arbetsdag, allmän och lika rösträtt, högre löner, starkare arbetsmiljö och ökad trygghet på arbetsmarknaden.

Arbetarna var organiserade och drev krav för mer inflytande och makt över sin situation både i vardags och arbetslivet. Våra tidigare vinster är däremot ingenting att fira om vi i nästa stund bara ser på när de monteras ner.

När arbetarklassen inte är organiserad tillåts las att inskränkas och balansen på den svenska arbetsmarknaden rubbas ytterligare till kapitalets fördel.

Med las-utredningen i ryggen la därför Svenskt Näringsliv fram ett slutbud i förhandlingarna som var omöjligt att acceptera.

Vi gläder oss åt LO-styrelsens besked om ett enhälligt beslut att ej godta slutbudet och att de rekommenderade LO:s representantskap att förkasta förslaget från Svenskt näringsliv.

Med anledning av LO-styrelsens och representantskapets enhälliga beslut är vi många som blir besvikna och upprörda över det uttalande IF Metalls ledning valt att göra.

IF Metall menar att det inte längre finns en gemensam hållning i frågan och att de då är fria att hantera och underteckna slutbudet på egen hand och ställer därmed sina egna intressen i konflikt mot övriga LO-förbund.

Vi anser att de beslut som LO-styrelsen och representantskapet fattat är gällande och ska i dess andemening innebära att ingen av de 14 medlemsförbunden ska återuppta förhandlingarna eller underteckna slutbudet då vi gemensamt och solidariskt valt att förkasta det

Fackligt engagerade

Slutbudet innehåller inte tillräckliga förbättringar för LO-kollektivet som helhet och förkastades av LO och därmed även av IF Metall.

Om slutbudet blir normerande och eventuellt lagstiftat innebär det att stora delar av Sveriges arbetare kommer få försämrad anställningstrygghet och minskad möjlighet att organisera sig.

Vi förstår att den omställningslösning som föreslås i slutbudet är attraktivt för IF Metall, men det kan aldrig överväga det faktum att övriga förslag i slutbudet skulle slå oerhört hårt mot de som inte arbetar inom industrin eller på stora företag.

Det skulle göra IF Metalls enskilda vinst till en förlust för hela LO-kollektivet.

När LO och dess kongress, representantskap eller styrelse fattar ett beslut står det samtliga 14 medlemsförbund till ansvar att verkställa dessa och se till att förbunden inte underminerar de gemensamt fattade besluten.

Av stadgarna framgår att de anslutna förbundens verksamhet ska bedrivas efter enhetliga linjer och under solidarisk samverkan varvid gemensamma intressen ska beaktas.

I frågan gällande Svenskt Näringsliv och deras slutbud är besluten och den enhetliga linjen tydlig; Att förkasta förslaget till överenskommelse och kollektivavtal gällande trygghet och omställning.

Vi anser att de beslut som LO-styrelsen och representantskapet fattat är gällande och ska i dess andemening innebära att ingen av de 14 medlemsförbunden ska återuppta förhandlingarna eller underteckna slutbudet då vi gemensamt och solidariskt valt att förkasta det.

Vi vädjar därför till IF Metall och dess ledning att upprätthålla de beslut som är gemensamt fattade.

Vi anser att den enda vägen framåt är genom gemensam kamp och en enad front.

Undertecknat

Waldemar Tapojärvi, IF Metall avd. 1

Marcus Davidsson, Pappers avd. 53

Timmo Holmlund, GS

Martin Solberg, IF Metall

Göran Kärrman, IF Metall

Fredrik Öberg, Byggnads

Jonas Eriksson, Elektrikerna

Jonas Wanér, IF Metall

Karl Paine, Byggnads

Jonas Andersson, Byggnads

Erfan Kakahani, IF Metall

Marcus Israelsson, IF Metall

Sam Larsson, Byggnads

Marcus Wennerbo, Byggnads

Alexander Lamberth, Byggnads

Dennis Andersson, Byggnads

Linus Widell, Byggnads

Viktor Dettmer, Byggnads

Jesper Strömberg, Byggnads

Moa Orre, Byggnads

Tom Hermansson, Byggnads

Robert Armblad, Lärarförbundet

David Roos, Byggnads

Pär Hagander, Göteborgs LS, SAC

Rickard Joelsson-Wallsby, IF Metall

Urban Junevik, Fastighets

Kristoffer Wolke, Kommunal

Kjell Strömstedt, Transportarbetareförbundet

Emma Wennerholm, Kommunal

Viktoria Paine, Vision

Camilla Ingman, Kommunal

Matilda Nordén Fällman, Kommunal

Helena Hagberg, Kommunal

Viktor Lantz, Byggnads

Amandus Carlenfors, Kommunal

Joakim Häggkvist, Fastighets

Anders Abarca, Byggnads

Maria Gabert, Kommunal

Torbjörn Öberg, Ledarna

Kerstin Joelsson-Wallsby, Kommunal

Jenny Sjölin, Kommunal

Eva Hagberg Kling, PRO fd. Kommunal

Sirwan Mansouri, Kommunal

Marco Insalaco, Kommunal

Hans Zetterkvist, Handels

Ingemar E L Göransson, Unionen