Det är maj och det vankas LO-kongress. Som uppvärmning inför kongressen bjuder jag Adam Danieli och Timbro på en facklig-politisk tillbakakaka, en aptitretare. Så luta er tillbaka och knäpp upp livremmen.

Nyliberala tänkare har härmed blivit varnade för en kommande ideologisk anafylaktisk chock. 

Även politiken har mandatperioder

Jag vill börja med att belysa försöket att anklaga LO för ett demokratiskt underskott genom att påpeka att vi har kongresser med ett visst tidsspann. Däremellan menar Timbro att man inte behöver lyssna på medlemmarna eller deras företrädare.

Detta går att applicera på Sverige som land i så fall. Förlåt, Sverige AB så ni förstår på ”nyliberalska”.
Vi har ju faktiskt fyraåriga mandatperioder mellan riksdagsvalen till exempel.

Till och med näringslivets politiska gren i form av moderaterna har ju fyraåriga kongressperioder, förlåt, stämmoperioder på ert språk.

Sverige AB 2024

Jag tackar er däremot för er nyvunna insikt om att direktörsbonusarna är ett skenande problem i vårt land tillsammans med en allt mindre progressiv skattepolitik.

Klyftorna mellan rik och fattig är historiskt höga i vårt land efter ett mer eller mindre 35-årigt långt nyliberalt marknadsexperiment med Sverige AB.

Jag ser fram emot era kommande förslag på att mota denna ojämlikhet och hoppas på ett paradigmskifte i er tro på inkomstskillnadernas oundviklighet och orättvisan i att kapital och arbete skattas så pass olikt i Sverige AB 2024. 

Tre förklaringar – i all välmening

  1. Jag förstår att det för er tankesmedja måste vara jättejobbigt att inse att de där jäkla arbetarna vägrar ge upp tanken på att facklig kamp för goda livsvillkor också är en politisk kamp. Somliga saker har inte kunnat lösas i förhandling med arbetsgivare innan det genom politisk aktion blivit lagstiftning.

    Som semester för arbetare och 40-timmars arbetsvecka.

    Sedan LO:s bildande 1898 har näringslivets företrädare haft åsikter om fackföreningens inneboende politiska styrka. Det är inget nytt, logiken från er lät likadan på mormor och morfars tid. 
  2. Vill byggföretagen rensa ut något i 220 sidor kollektivavtal får de väl förhandla med facket om det. Har ni missat hur saker går till? Jag är ganska säker på att de nog kan få igenom så kallade förenklingar i avtalen genom att växla in förmåner i förhandlingarna med facket.

    Det kan alla vinna på och är liksom poängen med att förhandla.
  3. Ni har historiskt varit emot ”höga” ingångslöner oavsett inflation, konjunktur, hög eller låg arbetslöshet eller Mars ställning på himlavalvet gentemot Venus. Jag misstänker att detta snarast har att göra med tilltron på att en rör(l)ig arbetsmarknad med låg A-kassa ska pressa löner generellt. 

Funkar för dåligt

Däremot har du rätt i en sak Adam. Arbetsmarknaden funkar inte idag i många sektorer. Arbetslivskriminalitet, låga löner och stigande antal dödsolyckor på våra arbetsplatser.

Som ett av ombuden åker jag till kongressen för att fortsätta vårt arbete med en rättvisare arbetsmarknad, med skäliga löner och sund maktbalans mellan arbetare och näringsliv.

Bara det faktumet att du tar dig tiden att skriva en insändare i arbetarrörelsens största tidning visar på vår relevans. Jag tror inte du hade tagit din välbetalda tid i anspråk annars.