Sedan Arbetet och Kommunalarbetaren i mars 2019 avslöjade stora brister och fusk inom hemtjänstföretaget Enklare Vardag, har kommun efter kommun sagt upp eller hävt avtalen med företaget.

Som KA berättade förra veckan bedriver de dock fortfarande verksamhet i Nacka, men kommer snart att lämna även där efter att beslutet om att neka dem tillstånd vunnit laga kraft.

Men det visar sig att de fortfarande bedriver verksamhet också i Stockholm. I april 2019 sade Stockholms stad upp avtalet med Enklare Vardag om att bedriva hemtjänst, efter att ha hittat flera brister.

Men när kommunen granskade deras verksamhet inom avlösar- och ledsagarservice, kunde de inte hittade några avtalsbrott. Det berättade socialborgarrådet Jan Jönsson (L) på gårdagens kommunfullmäktige, efter att Vänsterpartiets Robert Mjörnberg ställt en fråga om detta. 

– Det är mer en fråga om juridik än om politik. Men under våren har de fått sitt tillstånd indraget av IVO (de har nekats tillstånd, tidigare fanns inte krav på tillstånd, reds anm). Problemet är att de har överklagat. Vad vi har förstått ska överklagandet vara klart och vi väntar på att domen ska vinna laga kraft. Om den gör det kommer avtalet sägas upp, sade Jan Jönsson.

Robert Mjörnberg frågade då om det verkligen är rimligt att företag som Enklare Vardag kan fortsätta att bedriva verksamhet på stadens uppdrag, och fick till svar att de juridiska processerna måste ha sin gång.

– Vi kanske kan slå våra kloka huvuden ihop så att kan vi skärpa de här kravspecifikationerna. Vi måste kunna garantera våra invånare att verksamheter som bedrivs på uppdrag av oss inte är kopplade till ekonomisk brottslighet, sade Robert Mjörnberg.

Det höll Jan Jönsson med om.

Även i Nackas kommunfullmäktige debatterades Enklare Vardag i går. Vänsterpartisten Amanda Sandholm, som även sitter i äldrenämnden, frågade äldrenämndens ordförande Karin Teljstedt (KD), om hon tycker att kommunen har tillräckliga rutiner för att säkerställa att skattepengarna inte går till ekonomisk brottslighet och att det inte finns hemtjänstutförare med dålig kvalitet.

Karin Teljstedt höll med Amanda Sandholm om att kommunen borde ha bättre koll på vad som händer med överklaganden, som det som Enklare Vardag gjorde när de nekades tillstånd för hemtjänst. 

– Jag anser att vi bör dra lärdom av att mer aktivt bevaka utfall från domstol i pågående överprövningar och ge den informationen till nämnden. Men jag känner mig inte särskilt mycket mer orolig än jag var i april att kunderna i det specifika bolaget skulle fara illa eller att kommunen skulle skinnas på skattepengar, sade Karin Teljstedt.   

Artikeln är tidigare publicerad i Kommunalarbetaren som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.