Det var i mars 2019 som Arbetet och Kommunalarbetaren avslöjade omfattande fusk och utnyttjande av personal i hemtjänstföretaget Enklare Vardag.

Efter avslöjandet valde kommun efter kommun att antingen häva eller säga upp avtalet med Enklare Vardag.

Men i Nacka är bolaget fortfarande verksamt. Kommunen hittade, liksom Solna och Lidingö, inte brister som de ansåg allvarliga nog för att säga upp avtalen. 

Samtidigt har det införts krav på tillstånd för att bedriva hemtjänst, och i januari avslog Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, Enklare Vardags ansökan om tillstånd. Under våren sades de upp i Solna och Lidingö.

Anledningen till att Enklare Vardag fortfarande är kvar i Nacka är att bolaget överklagade beslutet om att neka dem tillstånd, och då ansåg inte kommunen att de hade juridisk möjlighet att säga upp avtalet. 

Det här är ett företag som har fuskat och behandlat sin personal illa. Ville ni inte bli av med dem så fort som möjligt?
– Vi vill absolut ha bra företag som sköter sig och gör det de ska. Vi gjorde en bedömning för att se hur vi kunde lösa det här. Eftersom de uppfyllde våra villkor och vi avvaktade besked om deras överklagan såg vi inte att vi kunde det. Vi hade säkerställt att kunderna fick sina behov tillgodosedda och vi hade också sett att deras tidsregistreringar stämde, säger Ellinor Egefors, enhetschef på äldreenheten i Nacka kommun.

Våren 2019 upptäckte Nacka dock stora brister hos Enklare Vardag och gav dem en varning, men företaget rättade enligt kommunen till de bristerna och har sedan dess skött sig. 

Den 18 juni i år kom Förvaltningsrättens dom – som avslog Enklare Vardags överklagan. Enklare Vardag överklagade inte men först den 3 september vann domen laga kraft, eftersom det var svårt att delge bolaget domen. 

– Vi har tagit fram en rutin som innebär att ett företag som inte får tillstånd skulle få 6 månader på sig att avveckla verksamheten. Det här är för att våra kunder inte ska drabbas, och för att det ska bli en smidig övergång för dem till en ny hemtjänstanordnare

– När vi fick besked om att Enklare Vardag fick avslag på sin överklagan hade vi ett samtal med dem och kom överens om att de skulle avsluta inom tre månader i stället, säger Ellinor Egefors.

Enklare Vardag ska vara ute ur kommunen senast den 30 oktober. En anledning till de tre månaderna var att Enklare Vardag har tillsvidareanställd personal med tre månaders uppsägningstid, enligt Ellinor Egefors. 

Lise-Lotte Rasmussen är gruppledare för Vänsterpartiet i Nacka och ledamot i kommunfullmäktige. Hon tycker att kommunen skulle ha varit redo så att Enklare Vardag kunde sluta i kommunen direkt när domen vunnit laga kraft. 

– Om det finns ett skäl till att man har så lång avvecklingstid så bör det ju åtminstone följa med i beslutet, säger Lise-Lotte Rasmussen.

Vänsterpartiet är också kritiskt till vad de tycker är bristen på information.

När Ivo:s beslut om att neka tillstånd nådde kommunen i slutet av januari, fick inte äldrenämnden någon information om det, trots att kommunen var skyldig att informera politikerna. 

Ellinor Egefors på äldreenheten förklarar det med att det var försent att få med nya handlingar till nästa nämndmöte då. Mötet därefter blev inställt på grund av corona, och det föll mellan stolarna.

Men Vänsterpartiet är även kritiskt till att de fick information om att Enklare Vardag sagts upp först den 30 september – trots att beslutet fattades den 11 augusti. Samma dag fattades beslut om att säga upp avtalet med ett annat hemtjänstföretag, och den informationen fick nämnden på mötet i augusti.

Varför det blev så att nämnden fick information om att man sagt upp avtalet med ett företag men inte med ett annat vet inte Ellinor Egefors.

– Det får jag titta på igen, men vår rutin ska vara att politikerna i nämnden självklart får veta allt som händer. Det är inget avsiktligt på något sätt, vi vet att nämnden är väldigt intresserad av det här och att det har varit en viktig fråga för dem, säger Ellinor Egefors. 

Artikeln är tidigare publicerad i Kommunalarbetaren som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.


Enklare vardag i Nacka – detta har hänt