Efter en hård strid och långa förhandlingar lyckades FN:s arbetsmarknadsorgan ILO förra året komma överens om att anta en konvention (konvention 190) mot våld och trakasserier i arbetslivet.

Den tidigare TCO-ordföranden och nuvarande arbetsmarknadsministern Eva Nordmark var en av dem som då var på plats och stred för att konventionen skulle införas.

– Den här ILO-konventionen var ett stort genombrott. Det var ett starkt tryck från många av världens länder för att få det här verktyget på plats, säger hon.

Men arbetet med att godta FN-konventioner tar lång tid.

Endast två av ILO:s 187 medlemsländer har ratificerat konventionen, Fiji och Uruguay, och det lär dröja innan Sverige eventuellt gör detsamma.

I dag har regeringen fattat beslut om direktiven till utredningen. Det är också klart att Arbetsförmedlingens rättschef, Anna Middelman, ska få rollen som särskild utredare.

Hennes jobb blir att undersöka hur ILO:s konvention rimmar med svensk lagstiftning samt föreslå andra anpassningar så att Sverige kan skriva under konventionen.

Utredningen ska bli färdig den 31 augusti nästa år och därefter ska riksdagen säga sitt. Att det tar lång tid innan konventionen får genomslag är inget som bekymrar tjänstemannafacket TCO.

– Det krävs lång tid för att sådana här processer ska kunna genomföras på ett bra sätt, säger TCO-juristen Lise Donovan.

Men våldet i arbetslivet lär knappast upphöra för att flera länder skriver under.

Enligt arbetsmarknadsminister Eva Nordmark är undertecknandet ändå viktigt eftersom det sätter ett globalt fokus på frågor om våld och trakasserier i arbetslivet.

– När jag pratade med mina tidigare fackliga kolleger i många länder så uttryckte de hur viktigt de skulle vara att få en konvention som ett internationellt stöd för att kunna driva på sin regering och använda det på det sättet, säger hon.

ILO

• ILO är ett FN-organ som grundades 1919, på arbetarrörelsens initiativ, inom ramen för dåvarande Nationernas förbund. Här finns fack, arbetsgivare och regeringar representerade och de talar om globala arbetsmarknadsfrågor.

• ILO samlar i dag 187 av FN:s 193 medlemsländer.

• Förra året firade organisationen 100 år och antog i samband med det en ny konvention (190) för att stävja våld och trakasserier i arbetslivet.

• Utredaren Anna Middelman ska föreslå hur ILO:s konvention (nr 190) om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet ska genomföras i svensk rätt. Syftet med konventionen är att motverka våld och trakasserier samt könsrelaterat våld och könsrelaterade trakasserier i arbetslivet. 

• I direktiven står det bland annat att konventionen och den tillhörande rekommendationen innefattar framför allt bestämmelser om arbetsmiljö, arbetsrätt och diskriminering. Instrumenten har också koppling till bland annat socialförsäkringsrätt, straffrätt och partsgemensamt arbete. 

Källor: ILO, riksdagen