Rekordmånga personer har sedan i mars ansökt om omställningsstöd vid uppsägning.

Men som Arbetet skrivit om tidigare är det bara fastanställda med kollektivavtal som kan få hjälp från Sveriges största omställningsorganisationer.

För två miljoner anställda inom LO:s avtalsområden gäller det avtal som slöts 2004 mellan LO och Svenskt Näringsliv då också Trygghetsfonden TSL bildades.

Under coronakrisen har många visstidsanställda inom handeln och hotell och restaurang drabbats av arbetslöshet och facken efterlyser en bredare försäkring i framtiden.

– Det är en ständig pågående process att få arbetsgivarna att förstå att även anställda på visstid är i behov av omställningsstöd. Nu under pandemin blev det extra tydligt då tiotusentals fick lämna sina jobb i princip på dagen och det är klart att även dessa har behov av hjälp för att ställa om, säger Per Persson, avtalssekreterare på HRF.

– Oavsett vilken anställning man har så har man samma behov vid uppsägning och ingen är glad över att det finns arbetslösa, fortsätter Per Persson.

Henrik Brolin, ombudsman på Handels, framhåller samma önskan; att omställningsstödet ska vara till för alla.

Men först och främst vill han ha bort allmän visstid som anställningsform.

– För en stor majoritet av våra medlemmar med en otrygg anställning är det mobilen som är deras omställningsstöd eftersom de ständigt väntar på sms om jobb. Någon form av tryggare anställning vore det bästa stödet för anställda inom handeln, säger han.

Under de pågående las-förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK finns även a-kassa och omställning på bordet.

Det finns däremot inga tecken på att just omställningsstöd kan komma att förändras inom en snar framtid, säger Per Persson på HRF som sitter med i förhandlingarna.

Arbetet har sökt Svenskt Näringsliv som inte vill kommentera avtalet om omställningsstöd.