Hos Sveriges största omställningsorganisation, TSL, som omfattar 2 miljoner anställda inom LO-förbunden, blev sensommaren lugn.

Under augusti registrerades 1 550 ansökningar om omställningsstöd att jämföra med toppmånaden april då det kom in 7 594 stycken.

– Vi ser en ordentlig nedgång. Det stora frågetecknet framöver är vad som händer med permitteringarna, om de dras tillbaka och om det leder till uppsägningar. Det gäller framförallt industrin men också inom handeln och hotell- och restaurang, säger Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden TSL. 

Caroline Söder, vd på TSL, har sett stort tryck under året.

De senaste åren har det kommit in ungefär 10 000 – 15 000 ansökningar, att jämföra med årets första halvår då 26 000 registrerades. Men trycket har inte påverkat verksamheten säger Caroline Söder.

– Redan inför det första stora varslet i mars rustade vi oss ordentligt och har under hela perioden kunnat hålla samma korta ledtider som vanligt.

Hos TRR som omfattar närmare en miljon tjänstemän har det också varit hektiskt sedan mars. Fram till sista augusti kom det in 15 206 ansökningar, vilket är en fördubbling jämfört med samma period i fjol.

– Hur utvecklingen kommer att fortsätta är svårt att sia om. Allt beror på hur snart ekonomin återhämtar i Sverige och världen och om vi får en andra våg av pandemin. På TRR räknar vi med att arbetslösheten bland tjänstemän kommer att stiga, säger Erica Sundberg, operativ chef på TRR.

Erica Sundberg, operativ chef på TRR.

– Det som är positivt är att många får nytt arbete och att det finns lediga jobb att söka. Vi ser även att fler väljer att studera, antingen för att bredda sin kompetens eller för att omskola sig.  

Även Omställningsfonden, med 1,2 miljoner anställda i kommuner och regioner, har fått mer att göra under krisen.

Hittills har närmare 1 283 uppsagda ansökt om stöd, jämfört med 801 samma period i fjol.

– Vi tror att det kommer att bli ett rekordår, säger kommunikationschefen Anette Nordenfelt.

Omställningsorganisationer

Det finns 16 omställningsorganisationer i Sverige, varav TSL, TRR och Omställningsfonden är de största. De är så kallade kollektivavtalsstiftelser som har inrättats av de parter som träffat respektive omställningsavtal. 

Är man tillsvidareanställd och blir uppsagd kan man få stöd i form av jobbcoach, studier eller ekonomiskt bidrag.

Vilken organisation en anställd tillhör styrs av det kollektivavtal som arbetsgivaren har tecknat. Finns inget kollektivavtal är man inte berättigad stöd.