– Om det här fortsätter kommer väldigt många seriösa företag gå i konkurs. Vad är då kvar? Uber, Volt och gigekonomi.

När Arbetet intervjuade Saied Tagavi, ordförande för Transports taxisektion i Stockholm, i slutet av april i år var tonen uppgiven. Branschen var i kris på grund av coronan och många företag trodde inte att de skulle överleva sommaren.

Strax efter intervjun presenterade regeringen sitt så kallade omställningsstöd riktat till företag som minskat sin omsättning kraftigt under våren.

Men omställningsstödet missade alla de företagare som har enskilda firmor. Det ledde till att många, både taxiföretagare och andra yrkesgrupper, fortfarande stod helt utan stöd under krisen.

När regeringen nu presenterar ett stödpaket på 5 miljarder för enskilda firmor, ser Claudio Skubla, förbundsdirektör på Svenska Taxiförbundet, det som ett rättande av en orättvisa.

– Förslaget och initiativet om ett stödpaket till Sveriges taxiföretag med enskild firma är välkommet. Det återstår att se om stödet matchar företagens behov, säger Claudio Skubla som vill att också lönekostnader ska kunna räknas in i stödpengarna.

Det nya stödet har stora likheter med det tidigare omställningsstödet. De enskilda firmorna kan få ersättning på maximalt 75 procent av den förlorade omsättningen under mars till juni.

Maximalt kan en enskild firma få 120 000 kronor i stöd för perioden.

Så fungerar det nya stödet

För att stöd ska beviljas krävs att nettoomsättningen för;

  • mars – april 2020 understeg 70 procent av nettoomsättningen för samma månader 2019.
  • maj 2020 understeg 60 procent av nettoomsättningen för samma månad 2019, och
  • juni och juli 2020 understeg 50 procent av nettoomsättningen för samma månader 2019.

Stödet kan maximalt bli 75 procent av omsättningstappet eller totalt 120 000 kronor, fördelat på de respektive stödperioderna: Mars – april 48 000 kronor, maj 24 000 kronor och juni – juli 48 000 kronor.

Källa: Regeringen