När coronapandemin slog till mot Sverige var det många som förlorade sina jobb. En av åtgärderna från regeringen var att göra det lättare att kvalificera sig för inkomstrelaterad a-kassa.

Effekten var omedelbar och ansökningarna om medlemskap strömmade in till kassorna. Den bransch som drabbades värst av coronakrisen var hotell- och restaurangbranschen, vilket märktes hos a-kassan.

Under mars månad fick HRF:s a-kassa in 15 000 nya medlemsansökningar, varav hälften på två dagar efter att regeringen lättat på reglerna.

Även ansökningarna om ersättning sköt i höjden.

Till en början lyckades man hålla efter ganska väl.

Den så kallade genomströmningstiden, från ansökan till första utbetalning, låg under april och maj på omkring fem veckor, vilket till och med var någon vecka snabbare än samma tid förra året.

I juni ökade tiden till åtta veckor för att sedan hamna på tio veckor i juli. Vilket är dubbelt så lång tid som i juli förra året.

HRF:s a-kassa: Genomströmningstid 2020

För många ärenden och för få anställda är den främsta förklaringen, enligt Karin Pettersson som är chef för HRF:s a-kassa.

I början fick de hjälp från andra a-kassor, men ärendena fortsatte att strömma in.

– Volymerna bara fortsatte att öka och det var ett ganska stort antal i respektive månad som inte varit kompletta, där det har saknats uppgifter från medlemmen eller från arbetsgivaren. Då har vi inte hunnit hjälpa till lika mycket som vi brukar göra och då har det dragit ut på tiden, säger Karin Pettersson.

Hon är inte så förtjust i måttet genomströmningstid då hon tycker att det är lite för trubbigt.

Om a-kassan ber om kompletteringar och inte får in dem inom två veckor kan den lämna avslag på ansökan om ersättning.

Om medlemmen då kommer in med en ny ansökan räknas det som ett nytt ärende.

– Men vi försöker hjälpa till för att få igenom dem, ringer arbetsgivaren och så. Då tickar veckorna. Men det vi hade kunnat göra var att ge ett avslag och så hade det kunnat blivit ett nytt ärende så småningom.

HRF:s a-kassa: Antal nya ärenden jämfört

HRF:s a-kassa: Antal ärenden med ersättning

Ett normalår hanterar HRF:s a-kassa omkring 6 000 ersättningstagare. Hittills i år är det 13 000 och man räknar med 18 000 vid årets slut, en tredubbling alltså.

20 nya handläggare har anställts, men enligt Karin Pettersson tar det ungefär ett år innan de är färdigutbildade.

Men det finns några ljusglimtar.

– Det vi har sett är att av dem som fick ersättning av oss i juni så var det 1 000 som inte fick ersättning i juli, vilket är väldigt positivt. Det betyder att 1 000 har gått ut i jobb eller något annat, säger Karin Pettersson.

Det i kombination med nyanställningarna gör att hon tror att genomströmningstiden snart kommer sjunka.

– De kommer kanske peaka ytterligare lite grann för att sedan börja krypa neråt. Vi hoppas att vi snart tar oss över puckeln och då kommer vi att kunna hålla i ganska bra, plus att vi nu utbildar handläggare och utökar vår produktionskraft.