Regeringen och samarbetspartierna, Centern och Liberalerna, sitter som bäst och förhandlar budgeten för nästa år.

Högst på den fackliga önskelistan står satsningar på omställning, något som blivit akut i och med coronakrisen.

LO:s ordförande, Susanna Gideonsson, anser att satsningar på jobben har högsta prioritet när statens pengar ska fördelas.

– Den viktigaste frågan är en aktiv arbetsmarknadspolitik för full sysselsättning. Det innebär till exempel att man satsar på omställning. Att om måste växla från en bransch till en annan så ska det finnas möjlighet att studera i vuxen ålder.

Hos TCO är ordförande Therese Svanström inne på samma spår.

– Det behövs ännu kraftfullare insatser när det gäller omställning på arbetsmarknaden Vi har länge drivit den frågan, men den har blivit ännu mer aktuell nu.

Som exempel nämner hon flexiblare högskoleutbildningar för dem som redan har en examen men behöver komplettera för att möta nya krav från arbetsgivarna.

Men även att Arbetsförmedlingen ska kunna hänvisa till reguljära utbildningar med bibehållen ersättning.

Även Saco anser att det behövs stora satsningar på utbildning och omställning. Men även mer resurser till Arbetsförmedlingen.

– Det behövs generellt. Men i och med krisen är det även en stor grupp akademiker som blivit av med jobbet och de får inte den hjälp de behöver, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Även när det handlar om a-kassan finns en samsyn i de fackliga leden. Den utökade a-kassa som infördes till följd av coronapandemin måste permanentas, tycker de alla tre.

– Det är en viktig punkt för oss. A-kassan måste vara en riktig omställningsförsäkring. Att man inte får betala in för mycket pengar för något som man inte får någon förmån av när man har lite högre löner, tycker Göran Arrius.

– Det är fler än vanligt nu som har blivit av med jobbet på grund av pandemin. Eller till exempel de som drabbas av arbetslöshet efter branden på Polarbröd i Älvsbyn. De ska inte behöva lämna hus och hem bara för att man helt plötsligt blivit arbetslös, anser Susanna Gideonsson.

En annan coronaåtgärd hon vill ha kvar även efter krisen är det slopade karensavdraget.

Något som skulle underlätta för LO:s medlemmar, men som även skulle spara pengar i längden, anser Susanna Gideonsson.

– Våra medlemmar har inte ens råd att tänka tanken att stanna hemma om man känner sig lite krasslig. Går du på jobbet och är smittbärare, oavsett om det är corona eller en vanlig influensa så smittar du andra. Och det kostar pengar att få många sjuka i samhället.

LO vill även se en förstärkt sjukförsäkring, bland annat genom slopande av tidsgränserna i försäkringen.

– Man måste kunna ha ett fungerande liv i väntan på att bli frisk. Det är helt ohemult med stupstockar som säger att: nu har det gått 180 dagar så nu är du frisk.

När det gäller välfärden anser TCO att det krävs krafttag för att säkra den långsiktiga finansieringen. Dels för att klara de behov som dykt upp med pandemin, dels för nya behov som kan dyka upp.

– Det handlar om tilliten till ett starkt och gemensamt bästa för våra medlemmar. Så det är både medarbetarperspektivet men också det mer breda samhällsperspektivet, att se till att vi har en trygg välfärd, säger Therese Svanström.

Det är en fråga som även Saco driver.

– Det kanske inte direkt är en fråga för nästa års budget, men det är något man måste börja titta på, säger Göran Arrius.

Centralorganisationernas krav

LO
• Behåll den förbättrade a-kassan
• Satsa på full sysselsättning med en aktiv arbetsmarknadspolitik
• Slopa karensavdraget permanent
• Förbättrad sjukförsäkring
• Investera i infrastruktur och välfärd

TCO
• Behåll den förbättrade a-kassan
• Satsa på omställning
• Säkra välfärdens långsiktiga finansiering

Saco
• Behåll den förbättrade a-kassan
• Satsa på omställning
• Mer resurser till Arbetsförmedlingen
• Säkra välfärdens långsiktiga finansiering
• Offentliga investeringar för att ta Sverige ur krisen