När varselvågen blev ett faktum tidigare i år gjorde regeringen och samarbetspartierna gemensam sak och lättade på reglerna i a-kassan och höjde ersättningsnivåerna. 

– Många fack kommer säkert försöka göra så att förändringarna bli permanenta efter krisen men det gäller att rulla tillbaka de förbättrade villkoren när konjunkturen förbättras, påpekade Lars Calmfors som är professor i internationell ekonomi, under ett webbinarium på torsdagen. 

Det anordnades av SNS-institutet för att diskutera den utredning av a-kassan som presenterades i mitten av juni. Men förutom utredningen kom webbinariet att handla om huruvida generösare regler är bra under kriser. 

Blir det en strukturomvandling på sikt av arbetsmarknaden efter coronakrisen så är det inte bra att ha kvar generösa regler, enligt Lars Calmfors. 

Han förklarade att det som kan hända då är att skillnaden kan minska mellan arbetslöshetsersättningen och den lön som en person får på ett nytt jobb som kanske är mindre kvalificerat och har en lägre lön.

Sker det spår han att arbetslösheten kan ligga kvar på en hög nivå.

– Jag instämmer i Lars Calmfors oro. De här speciella och tillfälliga reglerna under coronakrisen ska inte bli permanenta. Vi är väldigt tydliga med det, sa Martin Ådahl, Centerpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson.

Hans farhåga är att arbetslösa inte söker andra typer av jobb under kriser utan väntar till dess att det finns fler tjänster att söka inom den bransch där man tidigare jobbat eller den bransch man är utbildad för. 

Lars Calmfors höll med. 

– Det är klart att en mer generös a-kassa under en lågkonjunktur minskar incitamenten att komma tillbaka till arbete.  

Men Lars Calmfors efterlyser ändå en konjunkturberoende arbetslöshetsersättning på sikt. 

– Tyvärr har den frågan varit svår att få upp på agendan i debatten Sverige. Men nu under coronakrisen så har villkoren i försäkringen ändå gjorts mer generösa vilket jag tycker är väldigt bra. Problemet är att det kommer bli svårt att gå tillbaka till mindre generösa villkor efter krisen eftersom man aldrig har försökt etablera principen om konjunkturberoende. 

Både Lars Calmfors och Martin Ådahl är övervägande positiva till utredningen om a-kassan som Arbetet skrivit om vid flera tillfällen. 

Lars Calmfors betonade dock att ersättningsnivåerna i a-kassan som fungerar som golv och tak borde indexeras gentemot lönenivåer. 

– Utredningen avvisar en indexering på väldigt lösa boliner. Det är konstigt att försäkringsnivån ska urholkas för stora inkomstgrupper för det är det som händer när tak och golv är fastställda i kronor. Jag tycker att det borde vara självklart att man indexerar till lönenivån.