TCO och Saco har i huvudsak välkomnat förslagen om en ny arbetslöshetsförsäkring från regeringens utredare Maria Hemström Hemmingsson, som innebär att rätten till ersättning ska bygga på inkomst i stället för hur många timmar man har arbetat.

Men försäkringsexperten Håkan Svärdman stämmer inte in i den positiva kören. Han är samhällspolitisk chef vid Forena, ett fackförbund som är specialiserat på försäkringsbranschen.

– En huvuduppgift för utredningen var att skapa en arbetslöshetsförsäkring som omfattar fler. Men a-kassans täckningsgrad ökar bara marginellt med förslagen, säger Håkan Svärdman.

2017 fick 40,4 procent av de arbetslösa ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Enligt utredningens egen analys skulle den siffran ha varit 47,4 procent om utredningens modell hade gällt.

– En ökning med sju procentenheter imponerar inte. Utredningen skulle komma med moderna förslag, men de blev snarare modesta, säger Håkan Svärdman.

En annan utgångspunkt för utredningen har varit att försäkringen ska bli mer förutsägbar för de försäkrade.

Då ersättningen baseras på de arbetslösas tidigare inkomster, som Skatteverket kan ge besked om månad för månad, blir det enklare att förutse hur stor ersättningen blir, enligt utredaren.

Men samtidigt betonar utredningen att dess modell gör arbetslöshetsförsäkringen enkel att anpassa efter ”politisk vilja och rådande konjunktur”.

Den totala inkomst och den minsta månadsinkomst som krävs för att man ska ha rätt till ersättning ska styras av en förordning, så att varje regering enkelt kan förändra den.

– Det är fel ansats om man vill göra försäkringen förutsägbar. Är försäkringen lätt för politikerna att ändra bäddar man tvärtom för en oförutsägbar ersättning, anser Håkan Svärdman.

Utredningen vill införa nya åldersgränser, så att bara de som är mellan 20 och 65 år kan få ersättning.

Håkan Svärdman har svårt att se varför den som börjar jobba vid 18 år och blir arbetslös vid 19 inte ska ha rätt till ersättning.

– En åldersgräns vid 65 rimmar illa med behovet av att arbeta högre upp i åldrarna för att få bra pension.

Dagens arbetslöshetsförsäkring består av två delar: En grundförsäkring för dem som inte är medlemmar i en a-kassa och en inkomstbortfallsförsäkring för dem som är medlemmar.

När utredningen väljer att slå ihop de två delarna till en sammanhållen försäkring blir det knepigt att kräva medlemskap i en a-kassa för att en arbetslös ska få full ersättning, anser Håkan Svärdman.

– Jag ställer mig frågande till om det är förenligt med den likabehandlingsprincip som gäller alla offentliga åtaganden.

En sammanhållen försäkring blir ett steg mot en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, anser Håkan Svärdman – och därmed bort från systemet med a-kassor som är knutna till facket.

– På sikt undergräver det den fackliga organisationsgraden.