En arbetsmarknad där det är lätt att säga upp arbetskraft. Där det finns bra omställningsinsatser, och en god ekonomisk trygghet för den som är mellan jobb.

Så ungefär brukar begreppet flexicurity (av engelskans flexibility och security, trygghet) beskrivas.

Begreppet är centralt i den politiska överenskommelsen januariavtalet mellan regeringen och Liberalerna och Centerpartiet.

Ökad flexicurity har varit målet för de borgerliga partierna och när nu två av regeringens tunga utredningar för arbetsmarknaden presenterats rasar LO.

– Man verkar sträva efter flexi, men inte security. Tryggheten lyser totalt med sin frånvaro i båda förslagen, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

Las-utredningen har LO redan krävt att regeringen ska slänga på skräphögen i sin helhet. Och även a-kasseutredningen har stora brister enligt facket.

LO är emot principen att ett inkomstvillkor ska ersätta kravet på arbetad tid.  

– Det ska inte gå lättare för den med högre lön att kvalificera sig för a-kassa än för lågavlönade, säger Anna-Kirsti Löfgren, ekonom på LO.

LO är också kritiskt till att ersättningen ska trappas av efter en tids arbetslöshet.

– Om man gör allt rätt som arbetslös, men ändå inte får ett arbete ska man inte straffas för det.

LO vill i stället se höjda ersättningar och lika lång ersättnings period för alla, istället för utredningens gräns på hundra dagar för dem som tjänat minst.

– De som redan har dåliga villkor ska tvingas ta vilka jobb som helst till hur urusla villkor som helst. Det blir en nedåtgående spiral som tvingar människor att ha fler arbeten för att överleva, säger Susanna Gideonsson.

Svenskt Näringsliv ser mer positivt på båda utredningarna, och tycker snarare att de skulle ha kunnat gå längre i sina förslag.

Las skulle kunna få fler undantag från turordningsreglerna och a-kasseersättningen skulle kunna trappas av ännu snabbare.

Att gå över till ett inkomstvillkor är bara positivt, säger Pär Andersson, försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.

– Det skulle underlätta för våra medlemmar om administrationen med arbetsgivarintyg försvinner.

Om de båda utredningarna leder till ökad flexicurity har han svårt att bedöma.

– Flexicurity vilar ju på tre ben: flexibel arbetsrätt, god omställning och inkomsttrygghet. Hur varje del utformas beror på de andra delarna, säger han.