Sedan i mars har det varit extremt stort tryck på landets a-kassor med närmare en kvarts miljon nya medlemmar.

På ett dygn i slutet av mars registrerade Unionens a-kassa fler än 7 000 inträden och fortfarande syns höga volymer, enligt kassaföreståndare Harald Petersson.

I genomsnitt är handläggningstiden för ett ärende fyra veckor men den kan komma att öka något. 

– Utmaningen i sommar är att hantera volymerna inom rimliga tider. Vi kommer att ha fler medarbetare i tjänst i sommar, både via ett något mindre semesteruttag och att vi har ökat bemanningen. Flera nya medarbetare utbildas för närvarande, säger Harald Petersson. 

Elektrikernas a-kassa har en kort handläggningstid men har för första gången på många år anställt två sommarvikarier för att säkerställa att den ordinarie personalen kan ta semester. 

Hos Hamnarbetarnas a-kassa har inflödet av ärenden minskat men en handläggare från en annan kassa har kallats in under sommaren så att handläggningstiden inte förlängs under ledigheten. 

Kassaföreståndare Christina Ehrler menar att handläggningstiden varierar beroende på hur snabba arbetsgivarna är med att utfärda det arbetsgivarintyg som måste finnas med i ansökan. 

Flera andra a-kassor påpekar detsamma. 

– Flaskhalsen är att vi får in arbetsgivarintyg sent. Många arbetsgivare har principer som att till exempel sista lön ska vara utbetald innan de kan utfärda arbetsgivarintyg. För de kassor som har lång handläggningstid är det så klart det som gör att beslut och ersättning kommer sent, säger Wolfgang Ramstedt, på Journalisternas a-kassa. 

Lill Elofsson, på Säljarnas a-kassa, uppmanar alla som söker ersättning att säga åt sina arbetsgivare att gå in på sajten arbetsgivarintyg.nu.

– Vi håller handläggningstiden förvånansvärt bra trots hårt tryck. De ärenden som tar lång tid är de med felaktiga uppgifter och främst där arbetsgivarintygen innehåller fel som inte är godtagbara, säger hon. 

– Om man har en korrekt ansökan om ersättning, ett korrekt arbetsgivarintyg inklusive inkomstuppgifter och en godkänd tidrapport så tar handläggningen fyra minuter.

Småföretagarnas a-kassa hade i maj en handläggningstid på nio veckor tills det att enskilda medlemmar fick sina utbetalningar. 

– Att vara en a-kassa som i första hand riktar sig mot företagare innebär att handläggningen kräver mer utredning än när man jobbar med ärenden för anställda, säger kassaföreståndare Ulrika Westergren. 

– Det är alltid en utmaning men denna sommar är det naturligtvis extra utmanande. Vi har anställt elva personer som kommer att sköta telefoni och enklare handläggning så att de försäkringsutredare som jobbar under sommaren helt ska få ägna sig åt handläggning.

Akademikernas a-kassa spår ett fortsatt stort inflöde under sommaren men har precis som andra förberett sig genom att ta in extrapersonal för att väntetiderna inte ska dra iväg. 

– Osäkerheten är stor när det gäller arbetslöshetens utveckling och vi kan inte utesluta att väntetiderna kan bli något längre än vanligt, säger kommunikatören Alexandra Oljans Ahlin. 

Lärarnas a-kassa uppger att de alltid ser ett ökat inflöde av ansökningar under sommarmånaderna eftersom många lärarvikarier står utan jobb mellan terminerna. Precis som tidigare år har man därför tagit in extrapersonal. 

Antalet arbetslösa medlemmar med a-kasseersättning från Kommunals a-kassa har ökat under flera år, men extra mycket under våren.

I början av året låg snittet på ungefär 800 nyinskrivna arbetslösa medlemmar per vecka, nu är det snarare drygt 1 400 per vecka.

Och kassaföreståndare Helena Wågberg spår att antalet ärenden kan komma att öka dramatiskt. 

– Arbetsförmedlingen har under pandemin satt stopp för aktivitetsrapporteringen från arbetslösa medlemmar. De återstartar nu rapporteringen vilket leder till fler underrättelser till oss där vi ska utreda om medlemmar ska få någon sanktion om de inte sökt jobb, säger hon.