I och med att arbetslöshetsförsäkringen har förstärkts och kraven för att få a-kassa har sänkts så går budgeten inte ihop för flera av landets a-kassor.

De måste därför höja sina medlemsavgifter. Hur stora höjningarna blir är osäkert, men enligt Tomas Eriksson, kanslichef för Sveriges a-kassor, kan det röra sig om några tior för flera a-kassor.

Det finns 25 a-kassor och medlemsavgifterna till dessa ligger i dag mellan 110 och 155 kronor per månad. Tomas Eriksson tror att ett tiotal a-kassor kan behöva höja avgifterna inom kort.

I mitten av april valde regeringen att höja den inkomstbaserade ersättningen för arbetslösa de första hundra dagarna från 910 till 1 200 kronor.

Från 29 juni förväntas också ersättningen från dag 101 stiga från 760 till 1 000 kronor.

– För varje hundralapp som den genomsnittliga ersättningen per dag stiger, behöver avgiften höjas med 11 kronor per månad för att täcka de högre finansieringskostnaderna, säger Tomas Eriksson.

Arbetslöshetsersättning

Ersättningen betalas ut i två slag, inkomstbaserad respektive grundersättning. Under 2019 betalades 14,3 miljarder kronor ut, varav 96 procent var inkomstbaserat och 4 procent grundersättning. 

Ersättningen finansieras via en del från a-kassornas medlemsavgifter; 2019 var den andelen 26 procent. Resten finansieras genom en del av den så kallade arbetsmarknadsavgiften som ingår i arbetsgivaravgiften.

Källa: Sveriges a-kassor