En trollfabrik beskrivs i Nationalencyklopedin som en grupp som organiserats med det specifika syftet att påverka samhällsdebatten och opinionen i ett land genom systematiskt spridande av desinformation, bluffnyheter eller polariserande budskap i till exempel sociala medier.

På tisdag kommer TV4:s granskande program Kalla fakta öppna dörrarna till Sverigedemokraternas trollfabrik. Under tio månader har en reporter med dold kamera infiltrerat den partiet mycket närstående Youtube-kanalen Riks och nästa vecka får vi veta vad de sysslar med.

Redan innan valet kunde Dagens ETC berätta att Sverigedemokraterna avlönar folk för att sprida desinformation och piska upp hat mot politiska motståndare.

Att hålla sig med trollfabrik är inte kostnadsfritt och nu finns det en rapport som tittar närmare på hur SD får in pengar.

Kommunmiljoner går till Stockholm

Svenska partier är i det närmaste helt bidragsberoende. För sex av riksdagspartierna är olika offentliga stöd helt avgörande för att partierna överhuvudtaget ska fungera. Undantagen är Centerpartiet och Socialdemokraterna. C lever av att de sålde sin tidningskoncern för 20 år sedan. Och sossarna säljer lotter.

Nå, de här offentliga stöden till partidemokratin är förstås inget att gnälla över. En fungerande lokal demokrati måste få kosta.

Men för två partiledningar i Stockholm räcker inte stålarna som deras riksorganisationer får av staten. Moderaterna och Sverigedemokraterna har också bestämt sig för att särskilt beskatta sina lokala organisationer. Kommunala och regionala stöd – som alltså tas ut på kommunskatten – trixas i väg till huvudstaden.

Om detta handlar Emma Fastesson Lindgrens nya rapport Den dolda partiskatten på folket, utgiven av Tankesmedjan Tiden.

”Kommuner och regioner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd)”.

Så står det skrivet i kommunallagen. Men det struntar SD och M i. Det lokala partistödet ska till particentralerna och så är det med det.

SD har till och med antagit i sina stadgar att distrikt och kommunföreningar ”skall överföra ett belopp som motsvarar 25 procent av sitt partistöd till riksorganisationen”.

Över 90 miljoner försvann

Det är inte småpengar vi talar om.

I den redovisning som lämnats in till Kammarkollegiet framgår att Moderaterna klämde sina lokala organisationer på över 37 miljoner kronor år 2022.

Sverigedemokraterna skattade sina lokala organisationer med över 22 miljoner kronor samma år.

På det här sättet har Moderaterna under fyra år dragit in 96,5 miljoner kronor.

Sverigedemokraterna har dragit in 86,3 miljoner.

Vad går pengarna till? Det är svårare att veta.

2022 fick Borlänge kommun ett tips om att Sverigedemokraterna i kommunen använder partistödet på ett märkligt sätt. När revisionsbyrån KPMG granskade SD i Borlänges användning av partistödet fann man att en fjärdedel av skattepengarna som Borlängeborna satsar på en levande lokaldemokrati hamnar hos Jimmie Åkesson och hans män i Stockholm.

Men inte bara.

Även Adbo AB fick ta del av skattepengarna.

Pengarna gick till kommunikationschefens bolag

Och Adbo är SD:s reklam- och profilproduktbolag och drivs av kommunikationschefen Joakim Wallerstein. Adbo står också på hyreskontraktet till de lokaler i Bromma där Riks spelar in sina videos.

Revisionsbyrån ansåg därför Sverigedemokraterna inte hade agerat förenligt med kommunallagen. Kommunrevisorerna ville stoppa pengarna men man kördes över eftersom kommunallagen inte ger några skäl för när partibidraget ska stoppas.

Det lokala partibidraget fortsätter alltså att pumpas in i SD centralt – och i bolaget som möjliggör för partiets trollfabrik att hålla öppet.

I sin rapport föreslår Fastesson Lindgren en skärpning i kommunallagen som omöjliggör att skicka kommunala och regionala partibidrag till den centrala partiorganisationen. 

Dessutom bör lagen om insyn i partiernas finansiering utvidgas så att partiorganisationerna måste rapportera in sina kostnader till Kammarkollegiet.

Det är små och rimliga förändringar som skulle gynna den lokala demokratin och som  skulle göra det lite svårare för SD att i hemlighet slussa pengar in i trollverksamheten.