Aldrig tidigare har så många gått med i a-kassan på så kort tid. Under mars och april har antalet medlemmar ökat med sammanlagt 201 000 i Sveriges 25 a-kassor.

– Det är givetvis helt exceptionellt. En otrolig siffra, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor som är kassornas gemensamma service- och intresseorganisation. 

Förklaringen till medlemsökningen är främst att många är rädda för att förlora jobbet i den ekonomiska kris som covid-19 fört med sig.

Många har också blivit arbetslösa redan och antalet varsel om uppsägningar var rekordhögt i mars.

Men även de förändrade reglerna för a-kasseersättning har haft betydelse, enligt Tomas Eriksson. 

– A-kassan har tydligt lyfts fram i debatten och villkoren har förbättrats. Det påverkar också, säger han.

Hotell- och restaurangbranschen har drabbats hårt av varsel och uppsägningar, och det märks tydligt hos HRF:s a-kassa.

På två månader har kassan fått 17 554 nya medlemmar, vilket innebär en medlemsökning med 24 procent. Det är den största andelen nya medlemmar som någon av a-kassorna fått.

– Det jättepositivt att så många förstår vikten av att vara med i a-kassan. Men det är också en utmaning när verksamheten växer så mycket så snabbt, säger Karin Pettersson, chef för HRF:s a-kassa.

För att klara trycket har kassan anställt 20 personer som började i slutet av april. De har inte bara många nya medlemmar att skriva in utan också många arbetslösa.

– Vår bransch drabbades ju tidigt av krisen och i otrolig omfattning. Det gick från att blomstra till att bli nattsvart på två, tre veckor, säger Karin Pettersson.

Enligt statistiken från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, hade a-kassorna sammanlagt knappt 3 862 000 medlemmar sista april.

Det betyder att antalet medlemmar är tillbaka på samma nivå som innan det stora medlemsraset 2007. Det året valde nästan 400 000 personer att lämna a-kassan efter att a-kassesystemet gjorts om och villkoren ändrats.  

– Nu är vi tillbaka på de 3,8 miljoner medlemmar som brukade ses som normalt för a-kassan tidigare. Men man ska komma ihåg att arbetskraften vuxit sedan dess, så riktigt tillbaka är vi kanske inte än, säger Tomas Eriksson.

Statistiken från IAF bygger på rapporter från de enskilda a-kassorna, och den kan ändras upp till elva månader i efterhand.