Kravet på minsta arbetstid för att få ut grundersättningen från a-kassan har sänkts från 80 till 60 timmar i månaden. Från ungefär halvtid till två dagar i veckan.

Samtidigt höjs ersättning, från 365 kronor till 510 kronor om dagen om man arbetat heltid. Vid deltid sjunker ersättningen proportionerligt.

Det var några av de förändringar som regeringen införde för att fler skulle omfattas av a-kassan under coronakrisen.

– Jag förmodar att man landat i ungefär två dagar i veckan för att man anser att under det är man inte i huvudsak på arbetsmarknaden, utan man kanske har någon annan huvudsysselsättning, tror Tomas Eriksson som är kanslichef på Sveriges a-kassor.

Hur många de nya reglerna omfattar är omöjligt att svara på i dagsläget, säger han.

Det är först i efterhand, när alla som ansökt om ersättning har redovisat hur mycket de faktiskt jobbat, som man kan se hur många som faller bort.

– Det kan ju givetvis vara så att det i den grupp som jobbar precis under de här 60 timmarna i månaden finns de som faktiskt livnär sig på det, och försöker hanka sig fram. Och det är klart att de hamnar ju utanför ersättningen även fortsättningsvis, säger Tomas Eriksson

I stället för en tidsgräns i kvalificeringen tycker han att det vore bättre med en inkomstgräns, något som är på gång i den a-kasseutredning som ska redovisas i maj.

Det skulle framför allt underlätta administrationen eftersom inkomstuppgifter redan finns redovisade, i stället för att som nu då den som söker ersättning måste redovisa alla arbetade timmar.

– Om ersättningen baseras på den inkomst man har förlorat så blir det blir mycket mer förutsägbart. Både för den som söker och även för a-kassorna att jobba i ett sådant system.

Arbetslöshetskassornas medlemsantal

Klicka på staplarna för att sortera eller sök efter din a-kassa i sökfältet.

En av de branscher som drabbats hårdast av coronakrisen är hotell och restaurang. En bransch som också har många osäkra anställningar.

I dagsläget är det emellertid inte möjligt att uttala sig om hur många som inte heller klarar det nya, sänkta kravet.

– Det är alldeles för tidigt för att göra en analys av det, men det finns i alla fall inte någon tydlig tendens att det är många som faller bort, säger Karin Pettersson, chef för Hotell- och restaurangfackets a-kassa.

Hennes bild är att många timanställda har flera olika arbetsgivare, så de kommer nog upp i 60 timmar.

Men sedan finns det även en grupp som jobbar extra för att slippa ta studielån, betala hemma eller kunna ha en egen lägenhet när de studerar.

– Och dem täcker vi kanske inte, det finns en sådan risk, men det är helt omöjligt att veta hur stor den gruppen är, säger Karin Pettersson.

Enligt henne brukar de flesta som ansöker om medlemskap under mer normala förhållanden ha ganska bra koll på om de uppfyller villkoren och skickar först då in en ansökan.

– Men nu tror jag att folk skickar in ansökningar lite mer på vinst och förlust och hoppas att de ska uppfylla villkoren. Och de ärendena är under utredning nu, så det är för tidigt att säga något om hur många som inte har rätt till a-kassa, säger Karin Pettersson.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) är nöjd över att så många nu gått med i a-kassan.

– Det är dels ett resultat av att många i en orolig tid väljer att gå med i a-kassan, dels ett resultat av regeringens besked att stärka a-kassan under coronakrisen, säger hon i en skriftlig kommentar till Arbetet.

Trots lättnader i kvalificering och höjda nivåer finns det personer som inte kommer att omfattas eller få ut väldigt lite pengar. Hur ska det hanteras?
– Vår bedömning är att de förändringar som genomförs kommer att göra skillnad för stora grupper, även de som jobbat på timanställning.

Eva Nordmark fortsätter:

– Genom att vi sänker arbetsvillkoret till 60 timmar i månaden kommer fler personer som haft oregelbunden arbetstid att kvalificera sig till ersättning. Även den som inte varit medlem tillräckligt länge för att få den inkomstrelaterade ersättningen kommer att gynnas av den höjda grundersättningen.

Nya regler för a-kassan

• Det blir lättare att kvala in i arbetslöshetsförsäkringen. Det så kallade arbetsvillkoret sänks från 80 timmar i månaden till 60 timmar.

• Även kravet på medlemskap i a-kassan förändras. Medlemskap i tre månader i stället för tolv månader blir villkoret för att få inkomstbaserade ersättning.

• En tillfällig höjning av högsta ersättningsnivån i a-kassan sker. Från 910 kronor om dagen till 1 200 kronor under de första hundra dagarna.

• Grundbeloppet höjs tillfälligt från 365 till 510 kronor per dag.

• De sex karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen slopas.

• Förslagen gäller fram till årsskiftet.