Hotell- och restaurangbranschen var en av de första att drabbas av följderna av social distansering, hemarbete och inställda resor.

Så medlemstillströmningen till a-kassan hade redan tagit fart när uppsägningarna och varslen började komma i mars.

Men när regeringen den 30 mars aviserade att det skulle bli lättare att kvalificera sig för arbetslöshetsersättning accelererade ansökningstakten snabbt.

Det blev nämligen möjligt att uppfylla det så kallade medlemsvillkoret på bara tre månader i stället för tolv.

Och eftersom hela månaden räknas oavsett när ansökan skickades in såg många till att bli medlemmar senast den 31 mars. Då är villkoret uppfyllt vid maj månads utgång.

– Vi fick närmare 15 000 nya medlemmar i mars, varav ungefär hälften de två dagarna efter att finansministern gått ut med det här beskedet, säger Karin Pettersson, chef för Hotell och restaurangfackets a-kassa.

Trots anstormningen tycker hon ändå att det klarat sitt uppdrag bra. Alla som ansökte om inträde i mars har beviljats medlemskap.

– Vi har gjort en jätteinsats för att se till att människor ska känna tryggheten i att de har sitt medlemskap i den här oroliga tiden.

Men det är inte bara en tillströmning av nya medlemmar det handlar om. Även ansökningarna om ersättning rakade i höjden.

Innan coronakrisen hanterade a-kassan mellan 100 och 200 förstagångsärenden, alltså personer som söker ersättning för första gången, i veckan.

– Nu har det varit från 1 000 upp till nästan 2 500 per vecka, berättar Karin Pettersson.

När det gäller nya ansökningar om ersättning så har den så kallade genomströmningstiden, alltså från det att man anmäler sig som arbetslös till det att ersättningen betalats ut, ökat med en vecka i genomsnitt.

Från fem till sex veckor.

Även det tycker Karin Pettersson är acceptabelt, med tanke på den stora ökningen av antalet ärenden i förhållande till antalet anställda på a-kassan.

– Det finns inte folk att anställa som har kompetensen att betala ut ersättning, utan vi måste anställa folk och utbilda dem. Generellt så tar det ungefär ett år för en handläggare att vara självständig att fatta beslut.

För att hinna med jobbar man nu ”dygnet runt”, som Karin Pettersson uttrycker det, och lånar in personal från andra a-kassor.

– Tanken är att när vi ligger bättre till, när vår största storm är över, så går vi in och hjälper andra kassor. Det är en väldig trygghet.

Hon framhåller även att en stor del av tiden mellan ansökan och ersättning är något som a-kassan inte rår över. Det handlar om arbetsgivarintyg och annat som ska skicka mellan arbetsgivare, medlem och a-kassan, till exempel.

– Jag tycker faktiskt att vi har gjort det bra och kommer att göra det ännu bättre om vi får lite mer tid på oss. Det känns ganska stabilt ändå efter en tuff period.