I dag, onsdag, klubbade riksdagen de nya villkoren för a-kassan som ska gälla tillfälligt.

En enig riksdag anser att arbetslöshetsförsäkringen spelar en viktig roll för att parera coronakrisen.

För att fler ska omfattas av arbetslöshetsförsäkringen mildras villkoret på hur mycket du måste ha jobbat för att alls få ersättning från a-kassan – det så kallade arbetsvillkoret.

Huvudregeln blir nu att du ska ha jobbat minst 60 timmar per månad i minst sex månader.

För det andra mildras kravet för hur länge du måste ha varit medlem i en a-kassa för att få så kallad inkomstrelaterad ersättning, och inte bara grundersättning.

Kravet har varit tolv månaders medlemskap i en a-kassa. Men från och med mars till och med december i år räknas vare månad du är medlem som fyra månader.

På så sätt kan den som blev medlem i en a-kassa i slutet av mars skrapa ihop sina tolv månader redan efter utgången av maj i år.

Normalt måste man ha uppfyllt arbetsvillkoret efter att man gick med i a-kassan. Men det gäller inte för den som tjänar ihop till tolv månaders medlemskap med de tillfälliga reglerna, klargör regeringen och riksdagen.

Du kan med andra ord tillgodoräkna dig arbete som du utförde innan du blev medlem i a-kassan för att få rätt till inkomstrelaterad ersättning.

Däremot kommer arbetslösa som får ersättning med grundbeloppet, och sedan (medan de fortfarande är arbetslösa) når upp till tolv månaders medlemskap i a-kassan inte få ”växla upp” till inkomstrelaterad ersättning utan vidare.

Enligt en dom från Högsta förvaltningsdomstolen 2018 krävs att du påbörjar en ”ny arbetslöshet” för att a-kassan ska kunna räkna upp din ersättning.

– Domen är fortfarande vägledande. Det hade krävts en lagändring för att ändra på det, säger Christoffer Östnaes, jurist vid Sveriges a-kassor.

Vad ”en ny arbetslöshet” är finns det inget enkelt och generellt svar på. Du måste kontakta din a-kassa för att få veta vad som krävs för att just du ska få rätt till den inkomstbaserade ersättningen.

Riksdagens beslut var alltså enigt, men Vänsterpartiet markerade att partiet anser att de nya, generösa reglerna borde vara permanenta.

Kristdemokraterna ser tvärtom ”skäl att särskilt understryka vikten av att takhöjningen är tillfällig. Annars kommer de generösa reglerna bidra till att fler blir kvar i arbetslöshet”.