Ser vi en ljusning eller kan det bli värre?

Att svaret på frågan om hur coronapandemin kommer att fortsätta påverka ekonomin är höljd i dunkel är både LO-ekonomen Torbjörn Hållö och Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson (M) överens om.

Det stod klart när de talade på partiets ekonomisk-politiska seminarium med rubriken ”Sverige mot massarbetslöshet” under onsdagen.

– Det är svårt att veta vart konjunkturen tar vägen. Det beror delvis på om vi får ett vaccin. Det har väl aldrig varit så svårt att göra prognoser. Det kallas till och med för scenarion för ingen vågar göra prognoser, sade Elisabeth Svantesson.

Att arbetslösheten är hög och problematisk var de båda också eniga om.

Däremot hade M-politikern och LO-ekonomen lite olika syn på hur regeringens tillfälliga coronaåtgärder ska hanteras. 

– Att rulla tillbaka stöd när läget tillåter, det är otroligt viktigt, menade Elisabeth Svantesson.

Torbjörn Hållö konstaterade att det är bättre att låta systemet med kortidspermitteringar pågå några månader för länge än att dra tillbaka det för tidigt. Han jämförde med andra länder och påpekade att de haft mycket mer omfattande stödprogram än Sverige. 

– Priset för att dra tillbaka det för tidigt är väldigt högt. Det riskerar att industrier som skulle ha blivit kvar försvinner. Och vi vet inte om det blir en andra våg eller vad som händer. 

Elisabeth Svantesson kritiserade regeringen för att inte ha lyckats pressa ner arbetslösheten tillräckligt under de senaste årens högkonjunktur. 

– Så hur ska den då lyckas i en lågkonjunktur?

De pekade båda på att personer som är födda i ett annat land och ganska nyligen har kommit till Sverige i större utsträckning än andra är arbetslösa.

Men både Hållö och Svantesson varnade också för högre arbetslöshet även i andra grupper i och med coronapandemin. Hållö lyfte exempelvis unga vuxna. 

Svantesson anser att det är viktigt att kommuner och regioner inte känner sig tvingade att höja skatterna. Hållö, å andra sidan, lyfte fram behovet av högre statsbidrag till kommunerna.

Om lite mindre än en månad överlämnar regeringen sin höstbudget och Hållö ser framför sig stora behov av olika typer av stimulanser.

– Finanspolitiken måste stödja återhämtningen. 

För att mildra krisens effekter lyfte han LO:s tidigare förslag om att låta personer som bor i Sverige ta jobb i yrken där det inte råder brist och som i dag går till de som arbetskraftsinvandrar. 

Frågan om vad som ska hända med de tillfälliga och mer gynnsamma a-kassereglerna har debatterats het. 

– Vi menar att a-kassans höjning är tillfällig och bör vara det, sade Elisabeth Svantesson. 

Torbjörn Hållö menade i stället att så länge man har ordentliga kontroller så kan a-kassan vara generös. 

– Vi är eniga om att det ska löna sig att arbeta. Ett högt tak i a-kassan handlar om att skapa incitament. Det måste finnas samband mellan vad du får av din försäkring och vad du betalat in, sade han.