Arbetslösheten blir inte riktigt så hög som regeringen trodde i juni, BNP-fallet blir inte riktigt lika stort, och krisåtgärderna kommer inte kosta riktigt så mycket som man trodde då.

– Vi kan se tecken på återhämtning, även om läget i svensk ekonomi fortsatt är mycket allvarligt. Stor osäkerhet råder kring pandemins utveckling och återhämtningen kan dra ut på tidensade Magdalena Andersson vid en pressträff där hon redovisade det ekonomiska läget och förutsättningarna för 2021 års budget.

Och det blir, vad hon själv kallar, en historisk budget. Regeringen vill satsa över 100 miljarder för att stimulera ekonomin efter coronakrisen.

Exakt hur de pengarna ska spenderas avslöjas den 21 september då budgetpropositionen för 2021 överlämnas till riksdagen.

Men de områden som pekades ut av finansministern handlar om att skapa jobb, investera i välfärden och satsa på klimatomställning.

Även om prognosen var något ljusare än i juni är läget allvarligt, underströk Magdalena Andersson. Arbetslösheten. Både i år och nästa år kommer att präglas av en kraftig lågkonjunktur, enligt finansministern.

BNP kommer att falla med 4,6 procent under 2021 för att öka med 4,1 procent nästa år.

Arbetslösheten beräknas hamna på 9 procent i år och 9,5 procent nästa år, vilket är högre än under finanskrisen då arbetslösheten toppade på 8,6 procent.