Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Med fler än 20 miljoner smittade globalt i covid-19 kommer nu ICN med sin uppmaning till allmänheten om att vara fortsatt försiktig. 

— Världen har visat sjuksköterskor och annan vårdpersonal stor uppskattning. Applåderna och all annan stöttning har stärkt moralen, men det sjuksköterskor behöver mest av allmänheten är att de håller sig själva, och andra, friska för att minska trycket på sjukvården, säger Annette Kennedy, ordförande i ICN, i ett pressmeddelande.

ICN beräknar att 8 procent av alla smittade globalt är vårdpersonal medan Världshälsoorganisationen spår att det snarare är uppemot 10 procent, det vill säga 2 miljoner fall. 

Inför hösten räds ICN att människor lättar på sina tidigare begränsningar.

Organisationen, som företräder fler än 20 miljoner menar att var och en har skyldighet att stoppa spridningen av coronaviruset genom att tvätta händerna, stanna hemma vid minsta lilla symptom och hålla avstånd till andra.

ICN inkluderar även bärande av mask på offentliga platser som en rekommendation.

– Genom att följa dessa enkla riktlinjer och de som utfärdats av din regering kan du visa ditt stöd för sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal som riskerar sin egen hälsa och till och med sina liv för att ta hand om andra, säger Annette Kennedy, ordförande i ICN, enligt pressmeddelandet.