Mer än hälften av världens vårdanställda är sjuksköterskor. Och när smittspridning hotar folkhälsan står yrkesgruppen alltid i första ledet, menar Världshälsoorganisationen (WHO) i en ny rapport.

– I dag befinner sig många sjuksköterskor i frontlinjen i kampen mot covid-19. Den här rapporten är en tydlig påminnelse om den unika roll de spelar, säger generaldirektören Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Enligt WHO-rapporten uppgår antalet sjuksköterskor världen över till knappt 28 miljoner. 

Antalet ökade visserligen med 4,7 miljoner mellan 2013 och 2018, men globalt skulle det fortfarande behövas ytterligare 5,9 miljoner sjuksköterskor.

Sjukskötersketätheten är dessutom ojämn, och fördelningen styrs av resurser snarare än vårdbehov. 20 procent av världens sjuksköterskor tar hand om den fattigaste hälften av jordens befolkning.

Allra störst är bristen i Sydostasien samt delar av Afrika och Mellanöstern, uppger WHO. 

Bilden stöds av statistik som Internationella arbetsorganisationen (ILO) nyligen publicerat. Höginkomstländer har inte bara bäst utbildad personal utan också flest anställda inom hälsosektorn. 

Exempelvis har Norge 1 049 anställda inom vård och omsorg per 10 000 invånare medan Sverige har 745 och USA 682. 

Motsvarande siffror för afrikanska Malawi och Mali är 16 respektive tolv. 

WHO uppmanar nu världens länder att omgående satsa mer pengar på vårdutbildningar. 

– Den här rapporten belyser sjuksköterskornas bidrag och bekräftar att investeringar i sjuksköterskor är vinst för samhället, inte en kostnad, säger Annette Kennedy, ordförande för Internationella sjuksköterskeförbundet (ICN) som deltagit i att ta fram rapporten.

Global brist på sjuksköterskor

Världen över skulle det behövas ytterligare 5,9 miljoner sjuksköterskor. 

Bristen är störst i ekonomiskt utsatta länder och regioner. 80 procent av världens sjuksköterskor är koncentrerade till länder där hälften av världens befolkning bor, medan 20 procent av sjuksköterskorna tillhandahåller vård åt befolkningens andra hälft. 

Situationen förvärras av att rika länder rekryterar från fattiga. En av åtta sjuksköterskor arbetar i ett annat land än där hen föddes eller utbildades. 

Runt 90 procent av världens sjuksköterskor är kvinnor. 

Källa: The State of the World’s Nursing 2020, WHO