I mars övergick Marockos skolor till distansundervisning för att minska smittspridningen. 

De vinstdrivande skolornas intresseorganisation vände sig till regeringen med en kravlista:

Slopade löner till lärare och skolpersonal om skolavgifterna började sina. Uppskov med skatten. Och ekonomiskt stöd från den statliga krisfond som inrättats för att dämpa coronasmällen. 

Men agerandet fick Marockos lärarfack att se rött.

Tillsammans med det globala facket Lärarnas yrkesinternational (EI) vände de sig till regeringen med en begäran om att ”privatskolornas profitering” skulle stoppas. 

Som ett resultat av påtryckningarna meddelade ekonomiministern att inga vinstdrivande skolor kommer beviljas krisstöd, skriver EI

Arbetsmarknadsministern slog samtidigt fast att privatskolor som sagt upp lärare trots att avgifter fortfarande betalades in hade rättsliga åtgärder att vänta. 

”Lärarfackens deltagande i striden för att den offentliga utbildningens kvalitet fick stor uppmärksamhet i lokala medier och visade den betydelsefulla roll facken fortsätter att spela under covid-19-krisen”, skriver EI. 

”Det väckte också stort stöd för dem i den allmänna opinionen i Marocko.”

Skolprivatiseringar och vinstdrivande skolor har under många år varit heta frågor i Marocko. 

Sedan det nordafrikanska landet, på uppmaning av Världsbanken och Internationella valutafonden, började stödja vinstdrivande skolföretag har andelen grundskolelever som går i privata skolor ökat kraftigt.

Från 3,6 procent år 1990 till 16 procent 2106, rapporterar det globala facket Lärarnas yrkesinternational (EI)

Resultaten i internationella mätningar har inte förbättrats.

Däremot har klyftorna vuxit när föräldrarnas inkomst blivit avgörande för kvaliteten på barnens utbildning, enligt EI. 

Även FN:s barnrättskommitté har uttryckt oro över den marockanska privatiseringsivern. 

Lärarfacken har tillsammans med delar av den politiska oppositionen anklagat regeringen för att driva en linje där förmånliga skattelättnader gynnar de vinstdrivande skolorna på den offentliga utbildningens bekostnad. 

Enligt Vänsterorienterade partiet PSU äger flera politiker från regerande PJD själva vinstdrivande skolor, vilket försvårar ansträngningarna att reformera systemet. 

– Vad vi behöver göra är att visa en stark vilja att hålla stånd mot den privata sektorns lobbyister, sade PSU-ledamoten Omar Balafrej i fjol enligt marockanska nyhetssajten MWN.