De hushållsarbetare som sköter om marockanska hem har länge saknat rättigheter.

En tidigare rapport från människorättsorganisationen Human Rights Watch (HRW) visade på utbrett barnarbete och usla löner.

Många arbetade tolvtimmarsdagar, sju dagar i veckan, för motsvarande 100 kronor i månaden. Våld och trakasserier från arbetsgivaren var vanligt förekommande.

Den lag som i veckan trädde i kraft fastställer att minimiålder för hushållsarbetare är 18 år. Under en fem år lång övergångsperiod får dock även 16 och 17-åringar anställas.

Informella anställningar ska bli vita och hushållsarbetare ska ha rätt till juridiskt korrekta anställningsavtal.

Dessutom fastställs den maximala veckoliga arbetstiden till 48 timmar, fyra timmar längre än vad som gäller på resten av landets arbetsmarknad.

Hushållsarbetarna ska även få lagstadgad minimilön, som enligt HRW kommer att ligga 40 procent under lägstanivån i tillverkningsindustrin.

”De betraktade mig inte som en människa”

Global

HRW riktar kritik mot att hushållsarbetare inte får samma villkor som landets övriga anställda, och befarar samtidigt att implementeringen av lagen kommer att halta.

Bristande information till landets hushållsarbetare oroar, liksom bristande incitament för arbetsgivarna att omvandla svarta jobb till vita.

– Den nya lagen är en bra början. Men myndigheterna borde investera i att sätta stopp för isoleringen och utnyttjandet av hushållsarbetare genom att förändra attityderna hos arbetsgivare, inspektioner i hemmen och effektiv tillgång till rättssystemet, säger Rothna Begum, kvinnorättsrådgivare på HRW, i ett uttalande.