SLUTREPLIK. Byggföretagen och Byggnads har under de senaste åren gått samman i kampen mot den osunda konkurrensen i byggbranschen. Så har det inte alltid varit.

Även om vi länge slagits för samma sak har vi sällan gjort gemensam sak. Det gör vi nu. När Johan Lindholm (Arbetet 12/5) ställer sig bakom att myndigheterna bör ta ett större ansvar och samarbeta är det glädjande.

När Lindholm uppmanar Byggföretagen att ta ansvar för att städa upp byggbranschen kan vi med lugn säga – det är precis vad vi gör. Och vi gör det tillsammans!

Låt oss tala klarspråk. Det finns företag i byggbranschen som fuskar.

Företag vars affärsidé är skattebrott, penningtvätt och brott mot utlänningslagen. De har inte i byggbranschen att göra.

Inte heller förtjänar de den kvalitetsstämpel som medlemskapet i Byggföretagen faktiskt innebär.

Hos Byggföretagen samlas de företag som aktivt kämpar för sund konkurrens i vår bransch.

Det innebär exempelvis att man måste tillämpa vår uppförandekod, rådande kollektivavtal och nyttja ID06-systemet. Gör man inte det så åker man ut.

Vad skurkföretagen mest av allt fruktar är att fack, arbetsgivare och myndigheter fortsätter hålla gemensam front.

Låt oss därför inte falla tillbaka i gamla hjulspår och komma med beskyllningar som faller platt om de synas.

”Det är bara tillsammans som vi kan bygga en bättre framtid” sa Johan Lindholm sa i sitt förstamaj-tal. Det gäller även oss i byggbranschen.