Sverige växer. Det innebär hundratusentals nya bostäder, mer infrastruktur, fler offentliga lokaler och ökade skatteintäkter till välfärden. 

För oss i byggbranschen är det goda nyheter. Men det finns en baksida – byggföretag som inte är seriösa och som konkurrerar på osunda villkor. Det är dags att få stopp på dem nu.

Byggföretagens medlemsföretag är stora och små, verksamma från norr till söder och har en rad olika inriktningar.

Men de har en sak gemensamt. De har aktivt valt att ställa sig bakom att det ska vara bra anställningsvillkor och förutsättningar för sund konkurrens i vår bransch. Därför tillämpar man exempelvis Byggföretagens uppförandekod, rådande kollektivavtal och nyttjar ID06-systemet.

Tyvärr har 20 000 byggföretag valt att stå utanför den organiserade delen av branschen. En hel del av dessa är sunda och ansvarstagande företag.

Men tyvärr finns det också en hel del lycksökare. Företag som inte är intresserade av att följa lagar och regler. Det kan handla om skattebrott, penningtvätt eller brott mot utlänningslagen.

De har inte i branschen att göra. Vår bransch ska vara attraktiv, sund och säker.

För att komma till rätta med problemen är en vanlig reaktion att kräva ny och mer lagstiftning. Vi menar att lagstiftningen redan finns.

De som vill fuska kommer ändå alltid att hitta sätt att runda lagstiftningen. Risken är att ytterligare lagstiftning minskar förutsättningarna för de seriösa företagen att konkurrera.

Förra året bidrog Byggföretagens medlemsföretag med 37 miljarder till vår gemensamma välfärd. Det motsvarar 20 000 gymnasielärare, 20 000 poliser och 29 000 sjuksköterskor

Mats Åkerlind

Under de senaste åren har parterna inom byggbranschen arbetat hårt för att tillsammans öka den sunda konkurrensen. Vi har arrangerat framdriftsmöten runt om i landet och tagit fram en strategisk agenda för sund konkurrens.

Nyligen tog vi även tillsammans med Byggnads initiativ till att skapa Byggmarknadskommissionen. Allt detta är nödvändiga och bra steg i rätt riktning, men inte heller detta kommer att räcka för att uppnå målet.

Det krävs skärpta kontroller från myndigheterna, främst ute på arbetsplatserna. 2018 fick åtta myndigheter i uppgift av regeringen att samarbeta för att motverka fusk och brottslighet i några utsatta sektorer, däribland byggbranschen.

Det är bra. Men vår erfarenhet är att dessa kontroller i allt för liten omfattning riktar sig mot de oseriösa aktörerna.

Alltför ofta har fokus legat på att kontrollera företag som vill göra rätt för sig och är seriösa. Det måste förändras.

Förra året bidrog Byggföretagens medlemsföretag med 37 miljarder till vår gemensamma välfärd. Det motsvarar 20 000 gymnasielärare, 20 000 poliser och 29 000 sjuksköterskor.

Det är mycket pengar till välfärden.

Hade vi haft en rakt igenom seriös byggbransch hade det kunnat vara ännu mer.

Nu är det dags att myndigheterna tar sitt ansvar och verkligen sätter blåslampa på de oseriösa företagen.