REPLIK. Precis som Mats Åkerlind och Byggföretagen välkomnar Byggnads mer resurser till polis, Arbetsmiljöverket, och Skattemyndigheten. 

Mer pengar till brottsförebyggande och lagföring av byggbranschens skurk-företag är en fråga som vi alltid har drivit. Det är en del av vår kärnverksamhet. 

Och vi håller med om att mer lagstiftning inte är lösningen på problemet. 

Vi är också övertygade om att vår gemensamma satsning Byggmarknadskommissionen ytterligare kommer att åskådliggöra de problem Byggnads pekat på i många år.

Men det håller inte att lasta över ansvaret för att lösa de stora bristerna på svenska byggarbetsplatser på myndigheterna.

Stora svenska byggföretag och arbetsgivarorganisationer har länge vetat om hur det ser ut. De har själva gett näring till den här utvecklingen genom att de under lång tid har välkomnat skurkföretag med öppna armar. 

Det finns alltför många exempel på stora byggföre-tag som inte bara valt att blunda för hur det ser ut, inte minst i underentreprenörsleden, utan också tjänat stora pengar på det. 

Men det håller inte att lasta över ansvaret för att lösa de stora bristerna på svenska byggarbetsplatser på myndigheterna

Johan Lindholm

Byggnads har länge kämpat för att alla företag i Sverige ska konkurrera på lika villkor och att svenska kollektivavtal ska gälla alla som jobbar i Sverige, oavsett var man kommer ifrån. 

Så ser det inte ut i dag. Långt därifrån.

Byggföretagen, ni brukar säga att ni har nollvision mot fusk. Bra. Men det är viktigt att det också blir verkstad av de fina orden. 

Nu har vi alla möjligheter att tillsammans förpassa skurkbolag dit där de hör hemma – på historiens skräphög.

Det är dags att de stora svenska byggföretagen och arbetsgivareorganisationerna slutar se mellan fingrarna och tar sitt ansvar för att städa upp i byggbranschen.

Först då kan vi få en bransch som kan bygga för framtiden.