Den senaste tiden har regeringen beslutat om mer generösa regler för a-kassa och även infört ett helt nytt system med korttidspermitteringar, där anställda går ner i arbetstid och lön samtidigt som staten täcker upp en stor del av lönekostnaden.

Detta för att underlätta för arbetslösa och företag i coronasmittans spår.

Införandet av de mer frikostiga reglerna har väckt frågan om det är möjligt att backa bandet, alltså att dra tillbaka något som många uppfattar som förbättringar i systemet.

Bland annat betonade LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i sitt första maj-tal sin organisations tidigare krav på att de tillfälliga a-kassereglerna måste bli permanenta. 

Irene Wennemo, tidigare statssekreterare under Ylva Johanssons (S) tid som arbetsmarknadsminister och i dag generaldirektör för Medlingsinstitutet, var med och tog fram direktiven till a-kasseutredningen.

Hon var även huvudsekreterare i socialförsäkringsutredningen fram till 2013. Hon menar att det alltid är svårt att backa bandet när mer generösa regler införts, även om de – som nu – är tillfälliga.

– Det är alltid svårt att ta bort sådant som gynnar personer. Det kommer bli en debatt om att fasa ut både korttidspermitteringar och tillfälliga förbättringar av a-kassan, säger Irene Wennemo till Arbetet.

Samtidigt som de tillfälliga a-kassereglerna är på plats jobbar regeringens utredare Maria Hemström Hemmingsson med a-kasseförslag som ska gälla på sikt.

Hon beskriver uppdraget som ”en jättestor utmaning” och säger att det inte går att utesluta att förslagen som snart kommer framstår som snåla i relation till de tillfälliga, mer frikostiga a-kassereglerna.

Redan nu bekräftar hon för Arbetet att hon kommer att föreslå att dagens arbetsvillkor för att få rätt till a-kassa ersätts av ett inkomstvillkor, något hon tror hade underlättat under coronakrisen för dem med flera tillfälliga jobb.

Irene Wennemo säger att det finns en risk att utredningens förslag kommer möta kritik. Detta eftersom de kan upplevas som mindre generösa än de tillfälliga reglerna.

– Det finns en risk med det, särskilt om tanken är att öka drivkrafterna för fler att gå med i a-kassan.

Senast den 15 juni ska regeringens utredare Maria Hemström Hemmingsson lägga fram sina förslag.