Med buller och bång lämnade fem förbund i slutet av förra året förhandlingarna om anställningstrygghet och omställning som LO och PTK har med Svenskt Näringsliv.

Man hade uppfattat att LO bland annat öppnat upp för att diskutera saklig grund, ett centralt begrepp i lagen om anställningstrygghet.

LO-ledningen hävdade att den inte gått så långt som påstods. Men Kommunal, Byggnads, Seko, Fastighets och Målarna lämnade förhandlingarna, som ungefär samtidigt ajournerades fram till i höst.

I motioner till LO-kongressen har förbunden åter kritiserat LO:s agerande samt krävt att organisationen inte ska medverka till att förändra lagens regler om saklig grund för uppsägning. 

LO-styrelsen yrkar nu bifall till detta. Den ställer sig också bakom att nu tvingande regler i lagen om anställningsskydd inte ska kunna förhandlas om i kollektivavtal.

De kritiska förbunden är representerade i LO-styrelsen och får alltså nu övriga styrelsens stöd för sina kritiska motioner.

– LO kommer inte bidra till att ta bort saklig grund eller ta bort de paragrafer som finns i lagen om anställningsskydd, det känner jag mig lugn för, svarar nu Kommunals ordförande Tobias Baudin på om han ännu är orolig för vart förhandlingarna med Svenskt Näringsliv kan ta vägen.

Upplever du att det skett en positionsförändring som ni och andra kritiska förbund har åstadkommit?
– Jag upplever att vi har haft en väldigt bra dialog och en diskussion i LO-styrelsen. Att vi kunde landa i det här tror jag är jättebra för förhandlingarna och för det framtida arbetet i LO.

Han konstaterar att Kommunal fortsatt står utanför förhandlingarna, men öppnar för att det kan ändras:

– Vi har ju lämnat förhandlingen och stängt dörren. Men jag sa också när vi gjorde det att man ska aldrig säga aldrig, så vi får lite se vad som händer nu.

Tobias Baudin hänvisar till den utredningen av anställningsskyddet som, parallellt med parternas arbete, pågår på regeringens uppdrag och inom kort ska presenteras.

Förslagen som läggs fram där är tänkta att träda i kraft om inte parterna själva hittar lösningar.

Tobias Baudin hoppas att regeringens utredning läggs ner eller skjuts rejält in i framtiden.

– Då öppnas möjligheterna mer för att kunna vara med och förhandla. Så det är mycket som spelar in och en hel del som vi inte kan påverka, säger han.

Han hoppas att politikerna blåser av den pågående statliga utredningen med hänvisning till att arbetsmarknaden ritas om av coronakrisen.

– Att då säga politiskt att vi kör på som vanligt känns tondövt, säger han.

LO-kongressen i juni är nedkortad och behandlingen av motioner kommer skjutas upp till nästa år. Men las-frågan ska hanteras på ett extra representantskap (LO:s högsta beslutande organ efter kongressen) senast sista augusti.

Byggnads ordförande Johan Lindholm och Sekos ordförande Valle Karlsson har under dagen också gjort uttalanden där man välkomnar LO-styrelsens ställningstagande. 

– Det är väldigt positivt att LO-styrelsen nu är överens om att de grundläggande pelarna i las ska vara kvar, säger Johan Lindholm.

Arbetet har sökt Svenskt Näringsliv som har avböjt att kommentera hur de ser på det extrainsatta mötet och dess betydelse.